Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 3 КОМПЛЕКСНІ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Розділ 3 КОМПЛЕКСНІ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Комплексні ситуативні завдання, наведені в цьому розділі, полягають у самостійному виконанні і захисті кожним студентом практичних завдань із дисципліни «Навчальна практика». Завдання укладено згідно з вимогами навчальної та робочої навчальної програм дисципліни.

Навчальна практика з бухгалтерського обліку викладається для студентів третього і четвертого курсів напряму підготовки «Облік і аудит», їй передують дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансо-вий облік» та «Інформаційні системи і технології обліку».

Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Бухгал-терський облік» студенти повинні:

володіти бухгалтеськими термінами;

уміти користуватись інструктивним матеріалом;

складати бухгалтерські проведення;

знати,   як   правильно   заповнювати   первинні   документи   та облікові реєстри;

формувати фінансову звітність;

аналізувати одержані результати;

виявляти рівень сформованості умінь.

Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» студенти повинні знати:

інтерфейс програми 1С:Бухгалтерія;

основи   ведення   бухгалтерського   обліку   засобами   програми 1С:Бухгалтерія;

 

•               особливості відображення господарських операцій для різних

ділянок обліку в середовищі програми 1С:Бухгалтерія.

Комплексне ситуативне завдання є індивідуальним завданням навчально-дослідницького характеру. Воно виконується в порожній інформаційній базі.

Основою виконання комплексного ситуативне завдання є поєднання набутих теоретичних знань із практикою: заповнення первинних та зведених документів, облікових реєстрів, фінансової звітності.

Метою виконання ситуативного завдання є систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із використанням спеціалізованого програмного забезпечення сучасних персональних комп'ютерів.

Перед виконанням комплексного ситуативного завдання треба:

уважно   ознайомитися   з   умовою   завдання   чи   постановкою завдання;

розв'язати завдання в бухгалтерському обліку, здійснивши при цьому необхідні розрахунки;

узгодити розв'язане завдання з викладачем;

укласти    алгоритм    розв'язування    завдання    і    відобразити господарські операціїу програмі 1С:Бухгалтерія;

сформувавши звітність і проаналізувавши її, зробити висновки за одержаними результатами.

Тісні міждисциплінарні зв'язки та співпраця викладачів різних кафедр дозволить здійснити теоретичну і практичну підготовку студентів до роботи в умовах застосування нових інформаційних технологій у діяльності майбутніх професійних бухгалтерів-обліковців, сформувати в них навички самостійної творчої роботи.