Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.13. УВЕДЕННЯ ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

2.13. УВЕДЕННЯ ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Постановка завдання. Увести в інформаційну базу програми 1С:Бухгалтерія вхідні залишки на бухгалтерських рахунках BAT «Фотон» станом на 01.09.2008.

 

№        Рахунок          Сума, грн

1          2          3

1.         10 «Основні засоби» (Склад)          100 000

2.         152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» (ПК Пентіум 4)     4 000

3.         22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» (набір канцелярський)     49,50

4.         22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» (ручка)       2,50

5.         281 «Товари на складі» (Шоколад «Корона»)        1 600

6.         281 «Товари на складі» (Цукерки «Богема»)          4 000

7.         281 «Товари на складі» (Цукерки «Рошан»)           3 375

8.         282 «Товари в роздрібній торгівлі» (Шоколад «Корона»)            1 140

9.         282 «Товари в роздрібній торгівлі» (Цукерки «Богема»)  3 000

10.       282 «Товари в роздрібній торгівлі» (Цукерки «Рошан»)   300

11.       285 «Торгова націнка» (Магазин-кіоск)     1452,50

12.       301 «Каса в національній валюті»  50,04

13.       311 «Поточні рахунки в національній валюті»      478 259,18

14.       40 «Статутний капітал» (Контрагент Понер)        100 000

15.       40 «Статутний капітал» (Контрагент Короленко)            200 000

16.       501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»       300 000

17.       631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»       4 800

18.       6415 «ПДВ»   1 633,20

19.       643 «Податкові зобов’язання»         1380

20.       702 «Дохід від реалізації товарів»    2 460

21.       809 «Інші матеріальні витрати»       82

22.       902 «Собівартість реалізованих товарів»   5 787,50

23.       92 «Адміністративні витрати»        272,76

24.       951 «Відсотки за кредит»     3 780,82

Завдання  2.20.  Розв’язати  задачу в  бухгалтерському  обліку  і відобразити у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 господарські операції.

Виконання завдання 1) Розв’язання задачі в бухобліку.

 

№ про-вед.    Дт       Субконто ДТ Кт       Субконто КТ Сума   Комен-тар     № жур-налу

1          2          3          4          5          6          7          8

1.         103      Короленко

Склад  00                   100 000           Пайовий внесок Понер        ВЗ

2.         152      ПК Пентіум 4 00                   4 000   Куплено 03    вз

 

Продовження таблщі

1        2    3              4              5              6              7              8

3.         22        Мельник О.П.

Набір канцеляр-

ський, ПН

№32 від 17.10.2008   00                   49,50   МШП  ВЗ

4.         22        Мельник О.П.

Ручка, ПН № 32

від 17.10.2008            00                   2,50     МШП  ВЗ

5.         281      Склад № 1 Шоколад

«Корона»,

ПН№31

від 10.10.2008            00                   1 600   тмц

на складі         ВЗ

6.         281      Склад № 1 Цукерки «Bore-Ma», ПН№ 31 від 10.10.2008 00                   4 000   ТМЦ

на складі         ВЗ

7.         281      Склад № 1

Цукерки «Ро-

шан», ПН№31

від 10.10.2008            00                   3 375   ТМЦ

на складі         ВЗ

8.         282      Магазин-кіоск Шоколад «Корона», ПН№31

від 10.10.2008            00                   1 140   тмц,

роздрібна торгівля    ВЗ

9.         282      Магазин-кіоск Цукерки «Bore-Ma», ПН№ 31 від 10.10.2008       00                   3000    тмц,

роздрібна торгівля    ВЗ

10.       282      Магазин-кіоск

Цукерки «Ро-

шан», ПН№31

від 10.10.2008            00                   300      тмц,

роздрібна торгівля    ВЗ

11.       00                   285      Магазин-

кіоск

Шоколад

«Корона»,

ПН№31

від 10.10.2008            340      ТМЦ,

роздрібна

торгівля          ВЗ

12.       00                   285      Магазин-

кіоск

Цукерки

«Богема»,

ПН№31

від 10.10.2008            1 000   тмц,

роздрібна торгівля    ВЗ

 

Закінчення таблщі

 

 

1          2          3          4          5          6          7          8

                                                Магазин-                                

13.       00                   285      кюск

Цукерки

«Рошан»,

ПН№31

від 10.10.2008            112,50 ТМЦ,

роздрібна

торгівля          ВЗ

14.       301      Каса    00                   50,04   Залишок готівки в касі          вз

15.       311      Основний п/р           00                   478 259,18      Стан п/р у банку       вз

16.       00                   40        Понер 100 000           Пайовий внесок        вз

17.       00                   40        Короленко С.            200 000           Пайовий внесок        вз

18.       00                   501      Кредит           300 000           В АППБ «Аваль»       вз

19.       00                   631      ПП «Флеш»

Договір № 11

від 15.09.08    4 800   Придбання 03           вз

20.   |6415|       ПДВ 20%

00

1 633,20   Придбання 03     ВЗ

Операції зТМЦ

вз

Марошан,

21.

643

00

1 380

ПН№31

від 10.10.08

22.       00                   702      Основна

діяльність

Мельник О.П.           2 460   Операції зТМЦ          ВЗ

23.       809      Основна

діяльність

Інші загально-

господарські

витрати          00                   82        Вхідні

залишки         вз

24.       902      Основна діяльність   00                   5 787,50          Вхідні

залишки         вз

                        Основна                                                         

                        діяльність                                          Адмініст-       

25.       92        Інші загально-

господарські

витрати          00                   272,76 ративні витрати        ВЗ

                        Основна                                                         

26.       951      ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші загально-

господарські

витрати          00                   3 780,82          Вхідні

залишки         вз

Обороти за дебетом                        1 217 425                    

Обороти за кредитом                                  1 217 425                    

Всього за дебетом                            607 260                       

Всього за кредитом                          607 260                       

 

2) Розв'язання задачі в програмі.

Відкрийте вікно налаштування параметрів програми і задайте поточну дату 31.08.2008; встановіть цю ж дату як інтервал перегляду операцій у всіх журналах.

Відкрийте Журнал операцій і створіть нову операцію з такими реквізитами «шапки»:

 

Дата    31.08.08

Сума   607 260

Зміст операції            Вхідні залишки

 

 

 

 

 

Уведіть дебетові і кредитові вхідні залишки на рахунках. Сформуйте оборотно-сальдову відомість за день введення вхідних залишків    -   31.08.08.    Перша   ознака   правильного    введення залишків: обороти за дебетом і кредитом на рахунку 00 рівні (рис. 2.26).

 

 

21 Оборотно-Сальдовая ведомость (31.08.08 - 31.08.08) *                                           в@®

                        л

Відкрнте акціонерне товарнст        :0 "ФОТОН"

Оборотно-сальдова відомість за 31.08.08 -31.08.08         Сформована 20.06.08 в 13:31:37    

Рахунок          Сальдо на початок періоду  Обороти         за період         Сальдо на кінець періоду

           

Код     Назва  Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

           

10        Основні засоби                                100,000.00                 100,000.00                 ■

103      Будинки та споруди                        100,000.00                 100,000.00       

           

15        Капітальні інвестиції                                   4,000.00                     4,000.00           

           

152      Придбання Свиготовленн                          4,000.00                     4,000.00           

           

22        Малоцінні та швидкознош                          52.00              52.00    

           

28        Товари                                  13,415.00        1,452 50          11,962.50         

           

281      Товари на складі                              8,975.00                     8,975.00           

           

282      Товари в торгівлі                             4,440.00                     4,440.00           

           

285      Торгова націнка                                           1,452 50                     1,452.50

           

30        Каса                           50.04              50.04    

           

301      Каса в національній валк                            50.04              50.04    

           

31        Рахунки в банках                             478,259.18                 478,259.18       

           

311      Поточні рахунки в націонг                         478,259.18                 478,259.18       

           

40        Статутний капітал                                       300,000 00                 300,000.00

           

50        До в гостроко в і позики                                         300,000 00                 300,000.00

           

501      Дов гострокові кредити б!                                      300,000 00                 300,000.00

           

63        Розрахунки з постачальн                                        4,800 00                     4,800.00

           

631      Розрахунки з вітчизняниги                                     4,600 00                     4,600.00

           

64        Розрахунки за податками                            3,013 20                     3,013 20           

           

641      Розрахунки за податками                            1,633.20                     1,633.20           

           

6415    пдв                             1,633.20                     1,633.20           

           

643      Податкові зобов'язання                               1,360.00                     1,360.00           

           

70        Доходи від реалізації                                    2,460 00                     2,460 00

           

702      Дохід від реалізаціїтовар                                         2,460 00                     2,460.00

           

80        Матеріальні витрати                        82.00              82.00    

           

609      Інші матеріальмі витрати                            62.00              62.00    

           

90        Собівартість реапізації                                 5,787 50                     5,787 50           

           

902      Собівартість реапізовані<                           5,787.50                     5,787.50           

           

92        Адміністративні витратм                            272.76            272.76  

           

95        Фімансові витрати                           3,760.82                     3,760.62           

           

951      Відсотки за кредит                           3,780 82                     3,780 82           

           

                                    1,217,425.00   1,217,425 00   607,260.00      607,260.00

           

             

           

II                                                                                                                                                                      a      >

Рис. 2.26 до завдання 2.20. Оборотно-сальдова відомість

 

• Сформуйте   також   Оборотно-сальдову   відомість   станом   на наступний день після введення залишків - 01.09.08.

Вказівка. Залишки на рахунках № 281, 282 можна вводити не «вручну» в Журнал операцій, а за допомогою документа Залишки ТМЦ. При цьому табличну частину доцільно заповнювати кнопкою <Підбір ТМЦ> - від-криється вікно Підбір номенклашури, в якому є дані з довідника Номенклашура). Залишки на рахунку № 631 можна вводити як «вручну» в Журнал операцій, так і за допомогою документа Залишки взаємо-розрахунків.