Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. ОБЛІК ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

2.4. ОБЛІК ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Постановка завдання. Засновниками BAT «Фотон» зі статутним фондом 500 000 грн є:

фірма ПОНЕР, вона внесла як пайовий внесок до статутного фонду склад вартістю 100 000 грн;

голова правління BAT; він вніс на основний поточний рахунок у банку 200 000 грн.

Завдання 2.4. Відобразити у програмі операцію внесення складу в якості пайовий внесок.

 

Виконання завдання

1) Розв’язання задачі в бухобліку.

 

Документи

Зміст операції

Дебет    |   Кредит   |    Сума

1.         Засновницький договір       Відображено розмір

статутного фонду

підприємства і розмір

внесків засновників

до статутного фонду 46        40        100 000

2.         Акт приймання-передачі     Відображено отримання складу від засновника

як внеску до статутного фонду        103      46        100 000

2) Розв’язання задачі в програмі.

•               Відкрийте електронний план рахунків і визначіть, чи ведеться

аналітичний облік за даними рахунками, і які довідники слід заповнити перед уведенням господарської операції в Журнал операцій. Це довідники Контрагенти, Місця зберігання і Необоротні активи.

•               Заповніть згадувані довідники такими даними:

 

Довідник «Контрагенти»

Реквізит          Значення

Організація    ПОНЕР

Код     Черговий (вибирає програма, змінювати небажано)

Повна назва   BAT «Послуги нерухомості»

Фізична адреса, тел.: 292-34-12      79040, м. Львів, вул. Виговського, 32/1, тел.: 292-11-39

Юридична адреса     такаж

Директор       Бурій Микола Іванович

Головний бухгалтер Данилків Тереза Иосипівна

Контакт з       Бурій М.І.

Код ЄДРПОУ та Ід. под. номер     02457891, 11472230

Банк    МФО 325365, Перша філія AT ЗУКБ м. Львів

Номер п/р та Номер свідоцтва        26003045798222, 448251.03.98

Реквізити поля «Взаєморозрахунки» залишити без змін

 

Довідник «Місця зберігання»

Реквізит Значення

Тип Матеріально відповідальна особа

МВО Короленко С.І.

Код 1 (черговий, його вибирає програма)

Найменування Короленко С.І.

Довідник «Необігові активи»

Код 1 (порядковий, вибирає програма)

Найменування Склад

Повне найменування Склад гуртовий побутових товарів

Вид НА 03

Рахунок обліку 103

Початкова вартість Інв. номер Шифр 100 000 001 СК-01

Одиниця виміру Вид діяльності шт Основна діяльність

Рахунок витрат 831

Вид витрат Загальновиробничі витрати| Амортизація загальновиробничих 03

Метод амортизації Прямолінійне списання

Ліквідаційна вартість 5 000

Строк корисного використання | Група 120 | 1

 

 

 

 

 

Відкрийте Журнал операцій і створіть новий рядок. Уведіть господарську операцію з двома проведеннями.

 

 

Реквізити заголовка

№ операції Черговий

Дата | Сума 03.09.08 | 100 000

Зміст операції Пайовий внесок складу у статутний фонд

Реквізити табличноїчастини

Перше проведення Друге проведення

№ проведення 1 2

Дт Субконто Дт 46 ПОНЕР 103 Короленко С.І.,

Склад

Кт Субконто Кт 40 ПОНЕР 46 ПОНЕР

Су

ма Коментар 100 000 Пайовий внесок ПОНЕР 100 000 Пайовий внесок ПОНЕР

№ журналу СФ СФ

 

 

 

 

 

 

Вигляд Журналу операцій наведено нарис. 2.1. Розрахуйте бухгалтерські підсумки за III квартал 2008 року. Для того, щоб переконатися, що дані відображено у звітах, сформуйте і проаналізуйте станом на 03.09.08 звіти таких типів: Оборотно-сальдова відомість, Оборотно-сальдова відомість за рахунком № 46, Аналіз субконто «Необоротні активи» (рис. 2.2).

 

% Журналопераций(01.01.08-31.12.0В01Ш1®

sin і jfHtSt- и % a ^

 ІНомер Локчмєнт Дата Время Счмма *івтор Содержание Фнрма л

р 1 1 <0перация> 03.03.08 12:00:00 100.00 <>  ПайовийвнесокПОНЕР BAT "Фотон"

 

 

Дата Дт Субконто Дт  Кт Субкокто Кт  Валюта Кол-во Вал. сумма ІСумма №Ж AJ

             

Номер

                         

                        ...         Кдрс   Комменгарий проводкн

           

             

                         

                        ...

                        Фирма                        

Е          03.03.08          46        Понер 40        Понер            |                       |        100,000.00        СФ     

             

1

                         

                                                Пайовий внесок Понер

 

                       

             

1

                         

                         

                        BAT "Фотон"

 

                       

Е          03.03.08          103      Короленко С. I. Склад         46        Понер            100,000.00 BAT "Фотон"      СФ

           

                                                                                                            v

 

                                                                                                                                                        

Рис. 2.1 до завдання 2.4 Журнал операцій

 

                        01)®

От>НОВІІТЬ | НїІСфОИГСІ   |                   A

Відкрите акціонерне товарист        іо "Фотон"

Оборотно-сальдова відомість за 03.09.08 -03.09.08         Сформована 13.06.08 в 16:07:28      

           

Рахунок          Сальдо на початок періоду  Обороти за період    Сальдо на кінець періоду      

           

Код     Назва  Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

 

                       

10        Основнізасоби                                 100,000.00                 100,000.00                   

           

103      Будинки та споруди                        100,000.00                 100,000.00       

 

                       

40        Статутний капітал                                       100,000.00                 100,000.00

 

                       

46        Неоплачении капітал                                  100,000.00      100,000.00                   

 

                       

                                    200,000.00      200,000.00      100,000.00      100,000.00

 

                       

                                                 

           

                                    _

                                                                                                                     

Рис. 2.2 до завдання 2.4. Оборотно-сальдова відомість

Завдання 2.5. Відобразити операцію внесення на рахунок у банку грошових коштів у сумі 200 000 грн як пайовий внесок, яка відбулася 03.09.2008 р.

Виконання завдання 1) Розв’язання задачі в бухобліку.

 

№        Документи                            Зміст операції                       Дебет    Кредит      Сума

1.         Засновницький договір       Відображено розмір статутного фон-ду підприємства і розмір внесків засновників до статутного фонду   46        40        200 000

2.         Банківський витяг     Відображено зарахування грошових коштів на поточний рахунок у банку       311            46        200 000

2) Розв’язання задачі в програмі:

• Відкрийте  план рахунків  і  визначте,  чи  ведеться  аналітичний облік щодо цих рахунків, і які довідники слід заповнити перед

 

уведенням    господарської    операції   в   Журнал    операцій.    Це довідники Контрагенти і Рахунки нагиої фірми (цей довідник уже заповнений). • Створіть у довіднику Контрагенти нове субконто і заповніть його реквізити за такими даними.

 

Довідник «Контрагенти»

Реквізит          Значення

Приватна особа        Короленко С. I.

Код     Черговий

Інші реквізити           Скопіювати з довідника «Співробітники», використовуючи буфер обміну

• Відобразіть   дану   операцію   в   журналі   операцій   аналогічно

попередній операції (рис. 2.3).

 

Рис. 2.3 до завдання 2.5. Журнал операцій

 

Рис. 2.4 до завдання 2.5. Оборотно-сальдова відомість зарахунком 46

• Сформуйте звіти Оборотно-сальдова відомість, Оборотно-сальдова відомість за рахунком, Аналіз субконто «Рахунки нашої фірми» (станом на 03.09.2008) і переконайтеся, що операція у звітності відображена правильно (рис. 2.4).

 

• Сформуйте документ Банківський витяг за такими даними:

 

Реквізит          Значення

№        БВ-0000001 (вибирає програма)

Дата    03.09.08

П/р          | Бух. рахунок         Вибирається з довідника   | 311

Примітка        Пайовий внесок Короленка С.І.

+/- (+ - прихід, - розхід)        + (прихід грошей на поточний рахунок)

Рахунок кредиту        46

Вид ПДВ        Вид приходу/витрати           Без ПДВ         Інше надходження

Субконто       Короленко С.І.

Сума + (сума з ПДВ, якщо воно є)  200 000

Д/Р (Валові доходи/розходи)           +

Субконто

Д/Р      Зміст   Інші доходи    Пайовий внесок Короленка С.І.

Зберегти?       Провести?      Так      Hi

                                                          

Рис. 2.5 до завдання 2.5. Форма документа Банківський витяг

• Розшукайте сформований документ у журналі Банк, пере-конайтеся, що господарської операції і проведень він не сформував; відкрийте документ і перегляніть його паперову форму; підготуйте документ до друку, задавши параметри сторінки і виконавши попередній перегляд документа (рис. 2.5).