Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7 В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ WINDOWS : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

2.2. ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7 В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ WINDOWS


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Завантажте програму 1С:Підприємство в монопольному режимі.

Ознайомтесь з текстом у вікні Поради дня. Якщо вікна Поради дня немає на екрані, виведіть його командою Допомога\Поради дня.

Наступне вікно - Путівник no Конфігурації - це ще одне вікно довідки (якщо вікна Путівник no конфігурації немає на екрані, виведіть його командою Допомога\Путівник). Опрацюйте такі розділи Путівника:

 

що таке Путівник no Конфігурації)

як користуватися Путівником;

структура Конфігурації;

початок ведення обліку.

4.             Опрацюйте довідку про програму, використовуючи такі команди

меню:

Допомога\Про програму;

Допомога\Про систему 1С:Підприємство;

Допомога\Допомога;

Допомога\Зміст\Метадані.

 

Ознайомтесь з вікном настроювання панелей інструментів; його викликають командою Сервіс\Панелі інструментів або командою локального меню панелей інструментів (права кнопка миші на панелях інструментів).

Відкрийте калькулятор і календар (меню Сервіс), виконайте кілька операцій з підбору дат і виконання обчислень (наприклад, 11.04.2008; 5.09.2008; початок II кварталу; кінець III кварталу; початок 2008 року; кінець 2008 року; 4*0.2; 4*20%; 1/2500; 3+0.56+33.48; 276.45-139.93 та ін.).

Ознайомтесь з елементами вікна програми та групами команд кожного меню програми.

Відкрийте список констант (меню Операції), ознайомтесь з його структурою. Отримайте довідку про призначення констант і можливі дії (<F1>). Змініть значення таких констант:

Найменування константи

Старе значення         Нове значення

Вид взаєморозрахунків за замовчуванням У розрізі рахунків/накладних           У розрізі договорів

Одиниця виміру за замовчуванням           Шт.     Кг

Податки, які нараховують з оборо-тів і відносять на собівартість          Податки на собівартість       Інші прямі витрати

Виділяти аванси       Так      Hi

Ознайомтеся з описом констант (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Констант). Використовуючи меню Дії, виконайте пошук констант зі значенням «Да». Визначте номер релізу конфігурації програми.

Відкрийте план бухгалтерських рахунків (меню Операцїї), ознайомтесь із його структурою. Отримайте довідку про структуру плану рахунків та можливі дії (клавіша <F1>, меню Дії). Ознайомтеся з описом Плану рахунків (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Плану рахунків).

Зверніть увагу на команду Дії\Ієрархічний список - вона «згортає» План рахунків на рівні активного рахунку (субрахунку). Якщо ця команда активна, ви побачите не весь План рахунків. На панелі інструментів вікна Плану рахунків ця кнопка має назву «Вста-новлення (відключення) режиму виведення списку за групами».

У Планірахунків можна виконати швидкий пошук рахунку за його кодом. Для цього ставлять табличний курсор у колонку «Код» і починають набирати на клавіатурі код рахунку. Виконайте швидкий пошук рахунків № 301, 116, 804, 631.

Для пошуку в колонці «Найменування» треба поставити на неї табличний курсор і починати набір назви рахунку (субрахунку).

Виконайте швидкий пошук рахунків «Капітальні інвестиції», «Фінансові результати», «Каса», «Податковий кредит».

Кнопка <Друк> дозволяє вивести План рахунків на екран у формі звичайного текстового файла для його подальшого друку.

Кнопка <Субконто> дозволяє перейти до виділеного довідника. Розшукайте в колонці Субконто 1 довідник Податки і відрахування і відкрийте його з Плану рахунків.

 

Відкрийте довідник Банки (меню Довідники). Використайте швидкий пошук для переходу до банків з такими кодами МФО: 320003, 325019, 336019. Розшукайте банки м. Львова в довіднику банків (меню Дії, клавіша <F3>).

Визначте МФО банку, що працює в м. Львові на вул. Драго-манова, 18.

Виконайте сортування довідника Банки за найменуванням; за кодом МФО.

Відкрийте довідник Податки і відрахування, ознайомтеся з його структурою. Навчіться відкривати/закривати в лівій і правій частинах вікна довідника групи елементів (субконто, папки зі значком +), переглядати елементи субконто (папки голубого кольору).

Ознайомтесь з випливаючими меню кнопок панелі інструментів вікна довідника.

Виведіть опис довідників, що використовуються в програмі.

Ознайомтесь з вікном налаштування параметрів програми (Сервіс\Параметри).

Створіть текстовий документ і введіть у нього таку інформацію:

Лкціонерне товариство (AT) - це товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій. AT несе відповідальність щодо своїх зобов'язань тільки майном това-риства. Акціонери відповідають щодо зобов'язань товариства лише в межах власних акцій, на які одержують щорічний дохід -дивіденди.

До AT належать:

відкрите ащіонерне товариство (BAT), акції якого можуть розповсюджуватись через відкриту передплату та купівлю-продаж на біржах;

закрите ащіонерне товариство (ЗАТ), акції якого розпо-діляють між засновниками і не можуть розповсюджувати передплатою чи купувати та продавати на біржі, a переходять від однієї особи до іншої за згодою більшості ащіонерів.

Засновниками ATможуть бути юридичні та фізичні особи.

 

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд AT, який не може бути менший від суми, що еквівалентна 1 250 мінімальним заробітним платам.

Прибуток AT спрямовується насамперед на сплату податків, розширення виробнщтва, а після цього решта розподіляється між власниками акцій у формі дивідендів пропорційно до суми акцій кожного з них.

Для створення AT засновники повинні зробити повідомлення про намір створити AT, здійснити передплату акцій, провести установчі збори і державну реєстрацію AT. He пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій AT зобов'язано видати ащіонерам акції. ЗАТ має право випускати лише іменні акції. Відкрита передплата акцій організовується засновниками, які зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше ніж 25% статутного фонду і строком не менш як два роки. Строк відкритої передплати не може перевищувати 6 місяців. Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше ніж 10% вартості акцій, які вони передплатили (до дня скликання установчих зборів - не менше ніж 30% номінальної вартості акцій з урахуванням поперед-нього внеску).

У разі, коли всі акції AT розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менш як 50% номінальної вартості акцій. He пізніше ніж за рік після реєстрації AT ащіонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.

Внеском у статутний капітал можуть бути грошові кошти, товари, основні засоби, інше майно.

Підготуйте документ до друку, збережіть його.

Завершіть роботу з програмою.