Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Х. О. Засадна Р. К. Шурпенкова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ

ОПЕРАЦІЙ У ПРОГРАМІ

1С:Бухгалтерія 7.7

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

 

УДК 657.1:004.4(075.8) ББК 65.052.2я72 З–36

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-2564 від 15 квітня 2009 р.)

Рецензенти:

Черевко Г. В. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Львівського націо-нального аграрного університету;

Вітер М. Б. – кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри математичних та комп’ютерних дисциплін Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.

З–36     Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7: Навч. по-сіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 237 с.

ISBN 978-611-01-0048-9

Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з програ-мою 1С:Бухгалтерія версії 7.7. Він призначений для бухгалтера-початківця, який уже має навички роботи з операційною системою Windows та пакетом програм MS Office, володіє початковими теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку і набуває навичок бухгалтера-практика.

УДК 657.1:004.4(075.8) ББК 65.052.2я73

ISBN 978-611-01-0048-9      © Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К. 2010.

© Університет банківської справи Національного банку України, 2010.