Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКИ ТА ДЕЯКИХ СЕРВІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКИ ТА ДЕЯКИХ СЕРВІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Довідкова система програми 1С:Бухгалтерія за своєю структурою подібна на довідкові системи пакета MS Office. Як відомо, ці довідкові

системи   використовують   гіпертекстові   вказівки.   Вікна   довідкової системи відкриваються з меню Допомога.

Такою  ж  командою  цього  меню  відкривається  головне  вікно довідкової системи (рис. 1.19).

 

Рис. 1.19. Головне вікно довідкової системи

Команди меню у вікні призначені для виконання таких дій.

Файл - відкриття файла; друк файла.

Правка - копіювання інформації в буфер обміну; примітки до тексту допомоги.

Закладка - відкриття закладки вікна діалогу.

Параметри - настройка інтерфейсу (розміщення вікна на екрані, зміна шрифта, хронологія звертання до довідки).

Довідка - інформація про версію програми.

Призначення кнопок панелі інструментів, що є під меню, таке.

 

Розділи - пошук довідкової інформації за ключовим терміном чи фразою.

Назад - повернення до попереднього відкритого вікна довідки.

Друк - відкриття діалогового вікна друку.

Параметри - копіювання тексту довідки або виділеного її фрагмента в буфер обміну; задання шрифта; розміщення вікна на екрані; додавання власних приміток.

До сервісних інструментів програми належать перш за все Календар і Калькулятор. Перший дозволяє вибирати дату у зручному режимі, хоча значно швидше просто набрати її з клавіатури (використовуючи цифрову клавіатуру, у бухгалтера завжди повинна бути активною клавіша <Num Lock>). Другий дозволяє виконувати всі арифметичні дії, обчислювати проценти, обернені значення, а також використовувати пам'ять для зберігання проміжних результатів обчис-лень; як пам'ять Калькулятор використовує буфер обміну Windows.

Табло рахунків призначене для оперативного отримання інформації про бухгалтерські підсумки. Табло рахунків дозволяє переглядати залишки і обіги за вибраними бухгалтерськими рахунками за будь-який розрахований період з деталізацією до місяця. Табло рахунків складається з рядків, кожен з яких може містити: код рахунку (субрахунку), валюту рахунку, підсумки по даному рахунку. У заголовку вікна табло висвітлюється період, за який виводяться підсумки. Дані в табло динамічно оновлюються при зміні сум операцій та наповненні Журналу операцій. Табло рахунків зручно розмістити у вільній частині екрана для оперативного моніторингу підсумків. У вікні табло можна забрати панель інструментів, воно займатиме на екрані менше місця.

Перелік контрольних питань

Завантаження програми 1С:Бухгалтерія. Додавання, видалення, зміна назви інформаційної бази. Вибір інформаційної бази при запуску програми. Створення нової інформаційної бази на основі існуючої.

Поняття конфігурації програми. Призначення режимів Конфігуратор і Відлагоджувач.

Основні елементи вікна програми, їх призначення. Призначення команд головного меню. Способи виконання команд меню. Налаштування панелей інструментів.

 

База даних як основа інформаційної бази програми: робота з таблицями баз даних (списками): вибір елемента зі списку; додавання, копіювання, редагування, збереження, видалення, пошук, сортування.

Призначення довідника Констант. Структура довідника Констант і його використання в програмі. Опис констант.

Структура довідника Плану бухгалтерських рахунків, призначення його полів. Відмінність паперового і електронного планів бухгалтерських рахунків.

Організація кількісного, валютного, аналітичного обліку в програмі 1С:Бухгалтерія 7.7.

Призначення Довідників та їх використання у програмі 1С:Бухгалтерія. Структура вікна довідника та опис його елементів. Операції з групами та елементами довідників. Навести приклади організації одно- і дворівневого аналітичного обліку. Зв’язок довідників із Журналами і Документами у програмі.

Призначення Журналу операцій та його формат. Способи заповнення Журналу операцій.

Призначення та формат Журналу проведень, його зв’язок із Журналом операцій. Умовні позначення записів у Журналі проведень.

Призначення Документів, їх можливості. Ідентифікація Документів у журналах. Використання Документів для оформлення господарських операцій, що формують проведення.

Журнали документів, їх призначення у програмі 1С:Бухгалтерія. Зв’язки журналів документів з іншими журналами програми.

Призначення команд меню Дії при роботі з журналами та документами в програмі 1С:Бухгалтерія.

Призначення Типових операцій, їх переваги і недоліки. Створення і редагування Типових операцій. Ідентифікація Типових операцій у журналах. Формування документів для Типових операцій.

Розрахунок бухгалтерських підсумків. Вхідні дані для розрахунку бухгал-терських підсумків.

Уведення вхідних залишків. Перевірка правильності введення вхідних залишків. Використання звітів для виконання перевірки правильності введених залишків на рахунках, для яких ведеться аналітичний облік.

Використання довідкової системи у програмі 1С:Бухгалтерія.

Сервісні можливості програми.

Використання класифікаторів техніко-економічної інформації у програмі.

Що таке інтерфейс програми? Які елементи інтерфейсу операційної системи Windows використані у програмі 1С?