Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМИ : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.4. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Для виклику діалогового вікна, в якому налаштовуються параметри програми, виконують команду меню Сервіс\Параметри. Значення параметрів впливають на поведінку програми, їх можна налаштовувати. Параметри згруповані у вісім сторінок, їх призначення описано нижче.

Параметри сторінки Загальні (рис. 1.11) призначені для задання робочої дати, періодичності опитування бази даних, вигляду каль-кулятора і форми подання чисел.

 

 

Рис. 1.11. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Загальні

Робоча дата - зчитується із системної дати комп'ютера, використовується як дата за замовчуванням при створенні операцій і документів, заповненні періодичних реквізитів субконто довідників; справа заданий режим зміни робочої дати опівночі (пропонувати зміну опівночі, змінювати опівночі без запиту, не змінювати опівночі).

Рік початку робочого століття - параметр використовується в разі подання дати у форматі з двома останніми цифрами року: дати після вказаного року будуть віднесені до наступного століття. Наприклад, якщо заданий 2000 рік, то дата 01.01.07 інтерпретується як 1 січня 2007 року, а дата 01.01.06 - як 1 січня 2006 року.

Кількість цифр у представленні дати - формат подання дати: з двома останніми цифрами року або з чотирма.

Використовувати формульний калькулятор - вибір виду калькулятора, який буде використовуватися у програмі: активний прапорець - калькулятор формульний, виключена опція - звичайний числовий.

 

Відключити розділювачі тріад у числах - дозволяє відмінити розподілення тріад розрядів у великих числах - тисяч, мільйонів, мільярдів і т. д.

Період опитування змін бази даних (сек.) - час звертання до інформаційної бази для обновлення вмісту її вікон; використовується при роботі в мережевому режимі з розподіленою базою даних.

Час очікування звертання до таблиць бази даних (сек.) - час, протягом якого система буде виконувати запити бази даних з метою внесення в неї змін.

Режим відкриття об'єктів - задає режим (редагування чи перегляд), в якому будуть відкриватися документи, елементи довідників, журналів після подвійного кліку миші або при натисканні клавіші <Enter>. Якщо обрано режим редагування, то об'єкт буде відкриватися з можливістю внесення змін у його реквізити і блокуватися від змін іншими користувачами (у мережевому режимі роботи); інші користувачі зможуть відкрити цей об'єкт лише для перегляду. Якщо обрано режим перегляду, то об'єкти будуть відкриватися лише для перегляду всіма користувачами і блокуватися не будуть.

Режим видалення об'єктів - якщо задано режим помічення на видалення, то для даного користувача активізований режим контролю цілісності вказівок, за якого за спроби видалення об'єкта він лише помічається спеціальним знаком. Безпосереднє видалення об'єктів у цьому разі виконується у спеціальному режимі Видалення помічених об'єктів. Якщо встановлено режим безпосереднього видалення, то видалення об'єктів з бази даних буде виконуватися негайно, відмінити цю операцію не можна. Використовувати режим безпосереднього видалення не рекомендується, це може призвести до низки невирішу-ваних проблем.

Параметри сторінки Текст (рис. 1.12) дозволяють настроїти параметри вбудованого редактора текстів, який використовується при редагуванні текстових і табличних документів.

Колір закладок - заданий колір використовують для відмічення рядків тексту.

Відкривати текст як модуль - якщо опція включена, то при створенні   нового   або   відкритті   існуючого   текстового   документа

 

редактор текстів буде використовувати можливості, які доступні при редагуванні модулів: виділення кольором синтаксичних конструкцій, використання синтаксичного автовідступу та інші.

Перетягування тексту - якщо опція включена, в редакторі текстів можна використовувати режим переміщення і копіювання фрагментів тексту мишею.

 

Рис. 1.12. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Текст

Ширина табуляції - ціле число від 1 до 16 включно; вказує величину табуляції в символах при редагуванні текстових документів.

Автовідступ - якщо опція активна, то при редагуванні текстів убудований редактор програми автоматично вирівнює текст нового рядка абзацу за зразком попереднього непорожнього рядка.

Опції сторінки Інтерфейс (рис. 1.13) дають змогу настроїти шрифти і керувати відображенням піктограм у меню.

Шрифти - перелік об'єктів програми, для яких можна вибрати шрифт; у правій частині вказується шрифт, що використовується за замовчуванням для вибраного об'єкта. До списку об'єктів належать форми (всі екранні форми: стандартні і створені в процесі настроювання конфігурації), табличні документи, текстові документи (нові документи, створені користувачем засобами програми), модулі (програмні модулі), табло (інформація в однойменному вікні), вікно

 

повідомлень (повідомлення про помилки та виконувані дії у спеці-альному вікні), опис (текст допомоги у вікні опису об'єкта).

 

Рис. 1.13. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Інтерфейс

Вибрати шрифт - виклик діалогового вікна настроювання шрифта.

Показувати піктограми в меню - активізація та відключення показу в головному і контекстних меню піктограм команд меню (аналогічні піктограми використовуються для кнопок панелей інстру-ментів).

Керуючі елементи сторінки Журнали (рис. 1.14) призначені для задання інтервалу видимості записів у системних журналах програми (операцій, проведень, документів).

Початок інтервалу, Кінець інтервалу - встановлюють часові границі інтервалу видимості записів у журналах. Вказаний інтервал буде використовуватися при першому відкритті журналу в поточному сеансі роботи користувача.

Один журнал підпорядкованих документів - якщо опція включена, то при перегляді документів, підпорядкованих вибраному документу, буде використовуватися один журнал підпорядкованих документів. Інформація в цьому журналі буде поновлюватися щоразу при виборі

 

нового документа в журналі документів. Якщо опція відключена, то для кожного вибраного документа можна відкрити свій журнал зі списком підпорядкованих йому документів.

 

Рис. 1.14. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Журнали

При відкритті журналу переходити в кінець - якщо цей параметр включений, то при відкритті журналів виділиться останній запис у ньому, у протилежному разі - перший.

Переходити в журналі на записаний документ - цей параметр задає режим виділення в журналах останнього збереженого документа; параметр діє або в поточному журналі (після збереження документа курсор установлюється на записаний документ у тому журналі, який був активним у момент відкриття форми документа) або в усіх відкритих журналах (після збереження документа курсор автоматично буде встановлено на його запис у всіх відкритих журналах); цю опцію можна відключити, вибравши зі списку значення «не переходити» (після збереження документа положення курсора в журналах зміню-ватися не буде).

Параметри сторінки Бухгалтерія (рис. 1.15) впливають на роботу з планами рахунків та інші особливі настройки компоненти Бухгалтерський облік системи 1С:Підприємство.

 

 

Рис. 1.15. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Бухгалтерія

Основний план рахунків - параметр використовується в тому разі, якщо в конфігурації передбачено кілька планів рахунків; він дозволяє вибрати зі списку всіх існуючих планів рахунків основний для поточного використання.

Маска коду рахунку - задання маски для введення коду рахунку; використання маски дозволяє при введенні коду рахунку з клавіатури не задавати розділювачі рахунків/субрахунків, курсор буде автома-тично перескакувати на введення субрахунку.

Використовувати маску плану рахунків - встановлює маску відпо-відно до маски плану рахунків, яка визначена в Конфігураторі; якщо код рахунку/субрахунку коротший за заданий у Конфігураторі, то до-цільно цей параметр відключити і ввести потрібну маску коду рахунку.

Запитувати час при введенні документів і операцій - якщо опція установлена, то при збереженні нового документа чи операції буде виведене діалогове вікно для вибору часу (і варіанта розміщення документа чи операції у відповідному журналі); час збереженого документа (операції) надалі можна буде змінити.

Відкривати документ за операцією (проведенням) - якщо опція активна, то при відкритті в журналі операції, яку сформував документ, відкриється його електронна форма; у протилежному разі відкриється операція.

Швидкий пошук у списках завжди за значенням сортування -режим, для якого пошук виконується в тому полі, в якому дані є

 

впорядкованими (для журналів - це завжди дата, для довідників - код, найменування або інший реквізит, для плану рахунків - код), навіть якщо курсор в іншому полі.

Параметри сторінки Операція (рис. 1.16) впливають на роботу програми при введенні і редагуванні бухгалтерських операцій безпо-середньо в Журналі операцій.

 

Рис. 1.16. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Операція

Розрахунок суми операцїї - визначає режим заповнення суми операції (стандартний спосіб - режим заповнення суми операції визначений у Конфігураторі; не розраховувати - сума операції запов-нюється вручну; за всіма проведеннями - сума операції вираховується додаванням усіх сум проведень і заповнюється автоматично; за першим проведенням - сума операції заповнюється автоматично копіюванням суми з першого за порядком проведення).

Валютна сума - ця опція доступна при використанні режимів За всіма проведеннями або За першим проведенням і встановлює такий же спосіб заповнення суми операції валютних сум проведень.

Копіювання операції - ця група параметрів визначає режим копіювання збережених операцій у Журналі операцій та Журналі проведень, тобто які із запропонованих чотирьох даних будуть скопійовані в нову операцію.

Чи перевіряти проведення при збереженні операцїї - активізація і відключення перевірки кореспонденції рахунків у проведеннях збере-

 

жуваної операції; даний контроль використовує список коректних проведень.

Автоматичне введення нового проведення - режим роботи, за якого після заповнення реквізитів проведення нової операції автома-тично створюється новий рядок (нове проведення); цей режим зручний у тих випадках, якщо господарська операція має багато проведень.

Автоматичне введення нового проведення з копіюванням - режим роботи, за якого після заповнення реквізитів проведення нової операції вона автоматично копіюється; цей режим зручний за наявності великої кількості однотипних проведень в одній господарській операції.

Розраховувати суму проведення за ціною - вибір цієї опції встановлює режим, за якого після введення кількості проведення буде автоматично розрахована сума проведення; остання вираховується як кількість, помножена на ціну вибраного в проведенні субконто, при цьому ціна субконто вибирається з довідника.

Розраховувати суму проведення за курсом - вибір цієї опції встановлює режим, за якого після введення валютної суми проведення буде виконаний автоматичний розрахунок суми проведення; остання вираховується як сума у валюті, помножена на курс вибраної в проведенні валюти станом на дату операції, при цьому курс валюти вибирається з довідника Валюти.

Параметри сторінки Бухгалтерські підсумки (рис. 1.17) призначені для задання основного періоду розрахунку бухгалтерських підсумків, який задається початковою і кінцевою датами.

 

Рис. 1.17. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Бухгалтерські підсумки

 

Заданий період використовується як значення за замовчуванням при формуванні звітів, проведенні документів, використанні табло. Дати в текстових полях задаються у форматі ДД.ММ.РРРР (число, порядковий номер місяця, рік), при цьому крапки-розділювачі не вводяться; можна вибрати дату з календаря.

Квартал - вибір цього варіанта встановлює квартал як період розрахунку бухгалтерських підсумків.

Місяць - вибір цього варіанта встановлює місяць як період розрахунку бухгалтерських підсумків.

День - вибір цього варіанта встановлює конкретну дату, станом на яку розраховуються бухгалтерські підсумки.

Інтервал З...По - вибір цього варіанта встановлює період безпосереднім вказанням дат початку і кінця.

3 початку року - вибір цієї опції для варіантів «квартал», «місяць» і «день» задає період, який починається першою датою року і закінчується останньою датою кварталу, місяця або вказаною датою.

3 початку кварталу - вибір цієї опції для варіантів «місяць» і «день» задає період, який починається першою датою кварталу і закінчується останньою датою місяця або вказаною датою.

3 початку місяця - вибір цієї опції для варіанта «день» задає період, який починається першою датою місяця і закінчується вказаною датою.

Сторінка Монітор (рис. 1.18) дозволяє настроїти параметри ро-боти Монітора користувачів і умови перегляду їх журналу реєстрації.

 

Рис. 1.18. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Монітор

 

Активні користувачі: обновляти кожні ... секунд - обновляти список активних користувачів програми з вказаним інтервалом; якщо прапорець не встановлений, автоматичне обновлення виконуватися не буде.

Інтервал - група керуючих елементів, які визначають період перегляду подій у журналі реєстрації користувачів: поточний день, тиждень, місяць (журнал включає події поточної дати, тижня, місяця відповідно); останні...дн. (журнал включає події за кілька останніх днів, починаючи з поточної дати); весь поточний журнал (показ усього журналу реєстрації, крім поміщених в архів періодів); 3...по... (інтервал перегляду журналу).

Обновляти кожні...секунд - обновлення журналу реєстрації із вказаним інтервалом; якщо прапорець відсутній, автоматичне обнов-лення не виконується.

При відкритті переходити в кінець - якщо прапорець активний, то при відкритті журналу реєстрації виділеним буде останній рядок журналу.

При відкритті пропонувати фільтр - якщо прапорець активний, при відкритті журналу реєстрації з'явиться діалог для задання фільтра (фільтр використовується для відбору записів журналу, які відпові-дають заданим критеріям).

Розмістити у двох рядках - якщо прапорець активний, то при перегляді журналу реєстрації інформація кожної події буде виведена у двох рядках.

Один журнал реєстрації - якщо опція активна, то відкриття згорнутого у кнопку на панелі завдань журналу реєстрації і згортання інших активних вікон; у протилежному разі відкриття вікна журналу реєстрації в новому вікні.