Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3.9. Звіти : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.3.9. Звіти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Звіт як об'єкт програми забезпечує формування деякого вихідного документа на основі інформації, що міститься в базі даних програми. Усі звіти використовують розраховані підсумкові дані. Звернутися до режиму формування стандартного звіту можна через пункт Звіти головного меню або командою ОперацЩЗвіти.

Звіти поділяють на стандартні (внутрішні) і регламентовані (зовнішні). Стандартні звіти дозволяють отримувати дані бухгал-терського обліку в різних розрізах і за будь-якими рахунками та об'єктами аналітики, регламентовані - за конкретними розділами бухгалтерського обліку, вони призначені для стороннього користувача.

Вибір будь-якого звіту викликає діалогове вікно для налаштування його параметрів (рис. 1.10). При перегляді вже сформованого звіту можна змінити параметри його настроювання.

 

Рис. 1.10. Вікно параметрів звіту «Оборотно-сальдова відомість»

 

Для кожного звіту розроблена вихідна форма як табличний документ. Структурно звіт має горизонтальні і вертикальні секції, які містять рядки, стовпці і клітинки. У клітинках звіту містяться значення констант, полів бази даних, обчислювані вирази, підсумкові дані щодо рахунків і субконто. При прокручуванні звіту на екрані його заголовок і «шапка» таблиці завжди залишаються у верхній частині вікна перегляду.

При формуванні звіту користувач може виконувати такі дії:

 

 

 

 

Вікрити настройку - відновлення збережених раніше пара-

метрів формування звіту.

Зберегти настройку - збереження параметрів формування

звіту.

Пошук - пошук даних у звіті.

Значення - копіювання значень у буфер обміну та

операції з цим значенням у буфері.

Опис - опис звіту.

Розповісти про - короткий опис елемента форми звіту.

 

Поради початківцю. Для того, щоб підготувати звітний документ, треба, щоб вся інформація для нього була введена в інформаційну базу програми.

При цьому слід пам'ятати, що звіт складається завжди за певний період часу і на основі проведень, які зберігаються в Журналі проведень.

Завдання постійно діючого звітного періоду (інтервалу часу) виконується в діалоговому вікні Настройка параметрів на сторінці Бухгалтерські підсумки (команда меню Сервіс\ Параметри, див. п. 1.4).

Будь-який звіт дає можливість не лише проаналізувати дані, а й уточнити їх чи сформувати на їх підставі інший звіт. У програмі є можливість деталізації звітних даних (розкриття даних за вибраним показником) у розрізі інших звітів, документів, журналів, операцій. Кожен звіт має свої можливості деталізації інформації, які наведено в табл. 1.3.

 

Таблиця 1.3 Рівні деталізації інформації у звітах

Звіт |    До якого об'єкта можна перейти

 

Оборотно-сальдова відомість         Картка рахунку Відомість про субконто Звіт про проведення Головна книга Журнал-ордер до рахунку

Шаховий баланс       Звіт за журналом проведень

Оборотно-сальдова відомість за рахунком            Картка рахунку

Аналіз рахунку          Журнал проведень Картка рахунку

Аналіз рахунку за датами     Звіт за Журналом операцгй

Аналіз рахунку за субконто  Картка рахунку

Звіт за Журналом проведень

Головна книга           Звіт за Журналом проведень

Аналіз субконто        Картка субконто Картка рахунку

Картка субконто       Операція

Картка рахунку          Операція

Обороти між субконто         Звіт за Журналом операцгй

Звіт за проведеннями           Операція

Зведені проведення  Звіт за Журналом проведень

Журнал-ордер за субконто  Картка рахунку

Деталізацію звітних даних можна виконати в тому разі, коли при переміщенні від клітинки до клітинки курсор миші набуває вигляду лупи (хрестика зі збільшуваним склом).