Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3.7. Журнали документів : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.3.7. Журнали документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Уся робота із заповненими документами в основному ведеться в журналах. Після натискання кнопки <ОК> у формі будь-якого документа він переміститься у відповідний журнал. Журнали документів призначені для зручного зберігання вже сформованих переліків документів. Крім журналів документів, у програмі є журнал Інгиі документи (документи, що не в конкретних журналах) та повний журнал усіх документів. У повному журналі можна не лише розшукати документ, а й створити новий документ з будь-якого розділу обліку.

 

Отримують доступ до Журналів документів з меню Операції або через окреме меню Журнали. Вікно кожного журналу документів має три обов'язкові поля (номер, дата, сума) і додаткові. Кожен рядок журналу  є  вказівкою  на  якийсь  документ.   У  заголовку  кожного журналу є його назва та інтервал видимості документів. За великої кількості документів його зручно задавати для швидкого їх пошуку. Дуже важливою є ліве службове поле журналу, в якому піктограмою позначений стан документа: И|       заповнений, збережений, проведений; [£L       заповнений, збережений, але не проведений; М        помічений на вилучення.

Якщо фон піктограми темний, то документ заархівований.

При перегляді журналів користувач може виконувати з документами такі операції, доступні в меню Дії, контекстному меню та на панелі інструментів.

Новий

Відкрити

Відкрити операцію Проведення операції

Чс

Перейти в журнал

операцій "М   Перейти в журнал

проведень М   Перегляд Щ.   Копіювати щ   Помітити на видалення

^fe   Ввести на підставі

Зробити документ не проведеним

Е-

створення  нового  документа  (вибира-ється зі списку).

редагування    реквізитів    форми    доку-мента.

відкриття операції, сформованої докумен-том у Журналі операцій.

перегляд проведень вибраного докумен-та в Журналі проведень.

відкриття Журналу операцій.

відкриття Журналу проведень.

перегляд реквізитів форми документа. копіювання документа і його реквізитів. помітити документ (і його операцію) на вилучення або зняти помітку. створення документа з використанням інформації з іншого документа-зразка. операція та її проведення автоматично вилучаються з Журналу операцій та Жур-налу   проведень;   запис   про   документ залишається в Журналі операцій.

 

Змінити час документа

й   Рухи документа

йі   Підпорядковані

документи М   Інтервал

|*   Відбір

за значенням \Відбір

9t   Відбір за значенням\

Відбір за поточним

значенням ®   Відбір за значенням\

Історія Ь$   Відбір за значенням\

Виключити

Пошук

Значення і[£]    Опис bg   Розповісти про

 

 

виклик діалогу для зміни часу прове-

дення документа.

виклик вікна зі списком рухів реєстру

для поточного документа.

відкриття списку документів, які ство-

рені на основі виділеного документа.

зміна інтервалу видимості операцій у

журналі.

виклик діалогу  для  задання  критеріїв

відображення    елементів    у    Повному

журналі документів.

відбір виду документів, які виділені в

полі Документ повного журналу доку-

ментів.

виклик діалогу для задання відбору, що

вже використовувався.

скасування режиму відбору виду доку-

ментів.

пошук документів за різними критері-

ями.

копіювання значень у буфер обміну та

операції з цим значенням у буфері.

опис журналу документа і можливих дій

усередині його вікна.

кнопка-елемент довідкової системи.

 

Поради початківцю. Записи в журналах документів сортуються за датою, а в межах однакових дат - за часом уведення документа в журнал. Якщо шуканого документа в журналі немає, проаналізуйте інтервал часу, протягом якого видно документи в журналі: він вказаний у заголовку вікна журналу. Якщо слід переглянути документи за один і той же період часу в кількох журналах, можна перед початком перегляду задати інтервал видимості документів у всіх журналах. Це виконується в діалоговому вікні налаштування пара-метрів програми командою Сервіс\Параметри\Журнали.

Документи зручно проглядати в Повному журналі документів, використовуючи можливості режиму Відбір за значенням.

 

У нижній частині вікон журналів документів є кнопки, що можуть згодитися користувачеві:

Друк рухів - витяг проведень, сформованих документом, із Журналу проведень.

Реєстр - формування реєстру документів, що є в журналі.

Дерево - формування дерева підпорядкованих документів, у якому можна прослідкувати рух вибраного документа: на основі якого документа він сформований чи яким документам підпо-рядкований.

Путівник - виклик допомоги.