Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.6. Документи : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.3.6. Документи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Програма 1С:Бухгалтерія містить екранні форми (бланки) типових бухгалтерських документів та алгоритми для підготовки і впорядкованого зберігання їхніх паперових форм. Формування документів виконується не лише з метою отримання їх паперового еквіваленту та зберігання в журналах, а й для оформлення господарських операцій. Важливою властивістю документа є його можливість автоматично формувати бухгалтерські операції і проведення. Є низка документів, що не формують бухгалтерських проведень, а лише друковану форму.

Склад документів та їх візуальне представлення (електронні форми) можуть відрізнятися в різних версіях програми і видах конфігурацій, але обов'язково збігаються з певним набором реальних первинних документів, що використовуються в бухгалтеріях і відповідають законодавству України.

У програмі документи впорядковані за класами бухгалтерських операцій і доступні з двох команд головного меню - Документи і Операції.

Кожний документ має візуальне представлення (екранну форму). Форма має заголовок (шапку) і може мати табличну частину. Заголовок документа містить дані, загальні для всіх записів табличної частини. Підготовка документів полягає в заповненні їх реквізитів. Усі документи одного виду мають однакові форми і реквізити, але можуть відображати різні господарські операції. Реквізити документа можуть мати різний тип: текстовий рядок, дата, число, рахунок, субконто. При введенні дати програма пропонує скористатися календарем, чисел -калькулятором, коди рахунків (субрахунків) вибираються з плану рахунків, а субконто - з відповідних довідників.

Кожен документ має два обов'язкові реквізити - префікс з номером і дату. Документи одного виду мають однакові префікси, їх номери не можуть повторюватися. Префікс і номер документа редагувати не бажано, бо за префіксом розпізнають тип документа в журналах. При заповненні форми документа слід уважно переглядати реквізити, переходячи від поля до поля мишею або клавішею <Тав>.

Увести новий документ можна безпосередньо з меню Документи, з   Журналу   документів   або   Журналу   операцій.   Для   документів передбачено такий порядок роботи з ними: заповнюється форма документа, він друкується і обов'язково зберігається у відповідному журналі. Наявність паперового документа і його відсутність в електронному журналі можуть призвести до безладу в обліку. Після заповнення реквізитів документ можна:

увести на принтер;

зберегти в журналі і не проводити: у цьому разі при закритті документа слід дати негативну відповідь на питання: «Чи провести документ?». Навіть у тому разі, якщо документ не формує бухгалтерських проведень, програма все одно запиту-ватиме, чи провести його;

провести документ: у цьому разі запис про нього обов'язково занесеться у відповідний журнал; крім того, якщо документом передбачено формування господарської операції, його можна буде побачити в Журналі операцій, а згенеровані проведення - в Журналі проведень.

У табл. 1.1 і 1.2 наведено деякі довідкові дані про документи програми.

Таблиця 1.1

Префікси документів та їхні паперові еквіваленти

 

Документ       Пре-фікс         Який формує паперовий документ

1          2          3

Договір           ДГ       -

Рахунок вхідний        св        -

Прибуткова накладна           пн       Прибуткова накладна

Витрати на придбання        РНП    -

Послуги сторонніх організацій        УСО   Акт виконаних робіт

Рахунок          СФ      Рахунок-фактура

Видаткова накладна РН       Видаткова накладна

Надання послуг         ОУ      Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг)

Податкова накладна -          Податкова накладна

Додаток № 1 (уведення на підставі)                      Додаток № 1 до податкової накладної

Додаток № 2 (уведення на підставі)                      Розрахунок коригування

Запис книги придбання       зкп      Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг)

Платіжне доручення пп       Платіжне доручення

Платіжна вимога       пт        Платіжна вимога

Платіжна вимога-доручення           птп      Платіжна вимога-доручення

 

Закінчення табл. 1.1

1          2          3

Банківський витяг     БВ       Банківський витяг

Заява на акредитив   ЗНА    Заява на акредитив

Інкасове доручення  ИП      Інкасове доручення

Прибутковий касовий ордер           ПКО   Прибутковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер РКО    Видатковий касовий ордер

Роздрібна накладна  РЗ        -

Визначення торгової націнки         ОТН    -

Калькуляція   КА      Попередня калькуляція вартості виробництва продукції

Незавершене виробництво НП      -

Зворотна накладна   ВН       Накладна на повернення

Повернення роздріб ВР       -

Повернення постачальникові         вп        Видаткова накладна (повернення)

Нарахування зарплати         нзп      Розрахунково-платіжна відомість Платіжна відомість Розрахункові картки по зарплаті Зведені відрахування у фонди

Виплата зарплати ВЗП -

 

Переміщення ПМ      Накладна на внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей, об'єктів основних засобів

Переоцінка ТМЦ       ПТ       Акт переоцінки ТМЦ

Списання ТМЦ         СпТ     Акт списання ТМЦ

Акт інвентаризації ТМЦ       ИН      Акт інвентаризації

Оприбуткування надлишків ТМЦ  ОН      Акт оприбуткування лишків ТМЦ

Купівля валюти        ПоВ     -

Продаж валюти        ПрВ     -

Переоцінка валюти   ПеВ     -

Залишки взаєморозрахунків            ОВ      -

Залишки ТМЦ           ВвО    -

Уведення в експлуатацію    ВЗ       Акт введення в експлуатацію

Нарахування зношеності      НИ      Відомість нарахування амортизації в

бухгалтерському (податковому обліку)

Списання МШП       СпМ   Акт на списання МШП

Ліквідація необігових активів          ЛНА    Акт на списання 03

Модернізація необігових активів    МНА   Акт приймання-здачі відремонтованого об'єкта основних засобів

Авансовий звіт         АО      Звіт про використання коштів

Довіреність    Дов     Довіреність

Посвідчення про відрядження        КУ      Посвідчення про відрядження

Перезалік-бартер       ПБ       -

Фінансові результати           ФР      -

 

Таблиця 1.2

Формування операцій на балансових рахунках

 

Документ       Чи формує операцію

і проведення

на балансових рахунках

1          2

Договір           Hi

Рахунок вхідний        Hi

Прибуткова накладна           Так

Видатки на придбання        Так

Послуги сторонніх організацій        Так

Рахунок          Hi

Видаткова накладна Так

Надання послуг         Так

Податкова накладна Hi

Додаток № 1 (уведення на підставі)           Hi

Додаток № 2 (уведення на підставі)           Hi

Запис книги придбання       Так

Платіжне доручення Hi

Платіжна вимога       Hi

Платіжна вимога-доручення           Hi

Банківський витяг     Так

Заява на акредитив   Hi

Інкасове доручення  Hi

Прибутковий касовий ордер           Так

Видатковий касовий ордер Так

Роздрібна накладна  Так

Визначення торгової націнки         Так

Калькуляція   Так

Незавершене виробництво Hi

Зворотна накладна   Так

Повернення роздріб Так

Повернення постачальникові         Так

Нарахування зарплати (авансу)      Hi

Нарахування зарплати         Hi

Нарахування зарплати (введення залишків)         Так

Виплата зарплати     Так

Переміщення Hi

Переоцінка ТМЦ       Так

Списання ТМЦ         Так

Акт інвентаризації ТМЦ       Hi

Оприбуткування надлишків ТМЦ  Так

Купівля валюти        Так

 

Закінчення табл. 1.2

1          2

Продаж валюти        Так

Переоцінка валюти   Так

Залишки взаєморозрахунків            Так

Залишки ТМЦ           Так

Уведення в експлуатацію    Так

Нарахування зношеності      Так

Списання МШП       Hi

Ліквідація необігових активів          Так

Модернізація необігових активів    Так

Авансовий звіт         Так

Довіреність    Hi

Посвідчення про відрядження        Hi

Перезалік-бартер       Так

Використання гербових марок       Так

Фінансові результати           Так

 

У режимі заповнення реквізитів форми документа чи їх редагуванні в меню Дії, контекстному меню та на панелі інструментів доступні лише три операції.

Значення\3апам 'ятати

\^\     Опис

Ь£    Розповісти про

копіювання виділених даних у буфер обміну.

опис документа і рекомендації щодо заповнення реквізитів його форми.

кнопка-елемент довідкової системи.

Крім того, у нижній частині вікна форми можуть бути такі керуючі кнопки: <ОК>, <3акрити>, <Підбір>, <Друк>, <Провести>, <Підбір за замовленнями>, <Заповнити за платежами>, <Дати скидку>, <Заповнити>.

Поради початківцю. Перед формуванням будь-якого документа слід переконатися, що в довідники внесені потрібні дані: заповнення численних реквізитів субконто в довідниках під час уведення нового документа може спричинити неабияку плутанину в діях недосвід-ченого користувача.

Різні бухгалтерські документи часто містять одні і ті ж дані в заголовку і табличній частині. Наприклад, на підставі рахунка-фактури

 

виписують видаткову, а потім і податкову накладну; чи на підставі платіжного доручення оформляють банківський витяг. Для таких випадків передбачений режим уведення нового документа на підставі існуючого, який активізують у формах документів кнопки <Заповнити за платежами> та <Підбір за замовленнями>. При цьому треба буде вказати документ-джерело.

Для заповнення табличної частини документа даними з довідників зручно використовувати кнопки <Заповнити> та <Підбір>.

Якщо в нижній частині вікна є кнопка <Провести>, то документ можна провести, не закриваючи його форми.

Якщо документ не проводиться, у нижній частині екрана з'явиться вікно з повідомленнями про помилки. Переважно документ не прово-диться з таких причин:

не заповнені всі потрібні реквізити документа;

номер   документа   не   унікальний   -   його   слід   змінити   на черговий;

дата документа пізніша за дату розрахованих бухгалтерських підсумків (див. п. 1.3.8);

у касі підприємства чи на поточному рахунку в банку бракує грошей;

•               на складі недостатньо товарів або вибрана не та партія товару.

Звертайте увагу на нижню частину вікна форми документа - вона

може містити корисну довідкову інформацію.

Якщо реквізит документа було заповнено вибором із довідника і його слід видалити, а клавіша <Delete> в цьому разі не працює, скористайтеся командою меню Дії\ Очистити.