Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.4. Журнал обліку господарських операцій : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

1.3.4. Журнал обліку господарських операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

У програмі 1С:Бухгалтерія є чотири види журналів:

журнал операцій (обліку господарських операцій);

журнал проведень (зведених проведень);

журнали документів;

повний журнал документів.

Завести новий журнал чи змінити формат існуючих можна в режимі Конфігуратор.

Для доступу до журналів операцій і проведень призначені два пункти меню - Операцїї і Журнали.

У програмі є кілька способів заповнення журналу операцій:

•               уведення операції «вручну» - безпосередньо в журнал;

 

формування і проведення документів;

уведення типової бухгалтерської операції.

Господарські операції складаються з одного або кількох про-ведень, які копіюються з журналу операцій у журнал проведень. На основі даних, що є в журналі проведень, програма формує звіти. Якщо проведення внесене в журнал операцій, воно обов'язково присутнє і в журналі проведень та бере участь у формуванні всіх звітів.

Журнал операцій має форму таблиці з полями і два режими перегляду: з відображенням проведень або без нього. Режим перегляду проведень вибраної операції перемикається командою Дії\Показувати проведення. Проведення активної операції видимі в нижній частині журналу, при цьому рекомендується розмістити у відповідному місці границю розділу журналу операцій і журналу з проведеннями і не переміщувати її без потреби. У протилежному разі лінія розділу може закрити один із журналів і в недосвідченого користувача можуть виникнути проблеми з відновленням зручного для роботи вигляду вікна журналу операцій.

Поля журналу операцій призначені для відображення таких даних (рис. 1.6):

•               індикаторний стовпець, який позначає стан операції:

_|        операція, введена вручну типова операція;

[=Ді        операція, створена проведеним документом;

[5і       документ не сформував господарську операцію, бо не був

проведений; ХІ       операція, позначена на вилучення; рр-       операція, створена документом і позначена на вилучення;

номер - номер операції або префікс і номер документа, якому належить операція (копіюється із верхньої частини вікна операції або документа);

документ - операція або назва документа (визначається за типом документа);

дата - дата господарської операції (копіюється із заголовка операції або реквізиту Дата документа);

час - час господарської операції;

сума - сума операції (копіюється із верхньої частини вікна операції або реквізиту Сума документа);

 

 

 

 

 

автор - особа, що створила операцію (логічне ім'я користувача, вказується при завантаженні програми);

зміст - стислий зміст операції (копіюється із верхньої частини вікна операції або відповідного реквізиту документа).

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Журнал операцій: включено режим перегляду проведень

Під час роботи із журналом операцій можна виконувати такі операції, використовуючи меню Дії, контекстне меню довідника, меню кнопок на панелі інструментів.

 

Ш            Нова

$              Ввести типову

Ш            Ввести документ

Щ.           Копіювати

^              Копіювати типову

^te           Ввести на основі

jg             Відкрити операцію

Перегляд

 

 

 

створити нову операцію. відкрити вікно діалогу для введення нової   операції,    використовуючи   як зразок типову операцію. відкрити вікно вибору виду документа. копіювати операцію (документ). копіювати типову операцію. створення документа з використанням інформації з іншого документа-зразка. редагувати        відмічену        операцію (реквізити форми документа). переглянути       відмічену       операцію (форму документа).

 

 

щ   Помітити на видалення

Змінити час ■^1    Виключити проведення

Ш   Документ\Відкрити

документ

Документ | Зробити

непроведеним й   Документ\Рухи документа

ЩЬ  Документ\Підпорядковані документи

Документ \Копіювати операцію документа "И   Перейти в журнал проведень Показувати проведення

 

Проведення операції

Перевірка проведень Hi   Інтервал 3*   Відбір за значенням

Пошук

Значення

 

 

помітити    операцію    (документ)    на

вилучення   або   зняти   помітку;   заго-

ловок операції (документа) залишиться

в журналі до фізичного видалення з

диска.

виклик діалогу для зміни часу операції.

виключення/включення проведень опе-

рації.

відкрити форму документа для редагу-

вання реквізитів.

видалення проведень документа.

виклик вікна зі списком рухів реєстру

для поточного документа.

відкрити     список     документів,     які

створені  на  основі  виділеного  доку-

мента.

копіювання операції, сформованої до-

кументом.

відкрити Журнал проведень.

відключити/включити режим відобра-

ження проведень внизу журналу опе-

рацій.

у журналі проведень відображаються

лише   проведення   вибраної   операції

(документа).

перевірка проведень згідно зі списком

коректних проведень.

зміна інтервалу видимості операцій у

журналі.

виклик діалогу для задання критеріїв

відображення операцій у журналі.

пошук    операцій    та    елементів    за

різними критеріями, у т. ч. за датою.

копіювання значень у буфер обміну та

операції з цим значенням у буфері.

 

 

ig]    Onuc              - опис журналу операцій та можливих

дій усередині його вікна.

Н   Розповісти про              - кнопка-елемент довідкової системи.

При перегляді журналу операцій у ньому відображаються не всі проведення, а лише ті з них, що належать певному інтервалу часу. Задається інтервал видимості операцій командою Діі\Інтервал. Слід пам'ятати, що відсутність проведення в журналі операцій може означати, що його дата не є в заданому інтервалі видимості операцій. Переглянути проведення операції або документа можна в нижній частині журналу операцій або відкривши господарську чи типову операцію. Інтервал видимості операцій у журналі не впливає на дані у звітах.

При введенні нової операції слід заповнити реквізити заголовка і табличної частини (рис. 1.7). Дані із заголовка (номер, дата, сума, зміст операції) копіюються у відповідні поля верхньої частини журналу операцій, вони є довідковими і полегшують пошук операції в журналі, який переважно виконують за датою, сумою і змістом операції.

 

Рис. 1.7. Операція, відкрита в режимі перегляду

У режимі введення нової операції, що створена без використання документа і редагування вже збереженої, у меню Дії, контекстному меню та на панелі інструментів доступні такі можливості.

 

м   Нове проведення %^    Нова кореспондещія Щ   Змінити

9   Копіювати рядок

щ   Видалити рядок

Перемістити вверх

Перемістити вниз ні   Перейти до журналу

операцій fl   Перейти до журналу проведень Перевірка проведень

Пошук

Значення

 

 

створити  нове  проведення  поміченої

операції.

створити  нове  проведення  поміченої

операції.

відкрити    проведення    операції    для

редагування.

створити ще одне проведення з такими

ж реквізитами.

видалити проведення.

перемістити    проведення    на    рядок

вгору.

перемістити проведення на рядок вниз.

перейти до активної операції в Журналі

операцій.

відкрити Журнал проведень.

перевірка проведень згідно зі списком коректних проведень. пошук операцій та елементів за різни-ми критеріями, у т. ч. за датою. копіювання значень у буфер обміну та операції з цим значенням у буфері.

 

А за спроби редагувати операцію, створену документом, відкриється вікно форми документа. Дії, які при цьому доступні, описано в п. 1.3.6.

Після заповнення заголовка вікна курсор автоматично переміс-титься в табличну частину, яка заповнюється такими даними.

№ - порядковий номер для кожної операції, вибирає програма.

Дт - код дебету рахунку (субрахунку) проведення, вибирається з плану рахунків.

Субконто Дт - назви субконто, які «прив'язані» до рахунку дебету, вибираються з довідників.

Km    -    код    кредиту    рахунку    (субрахунку)    проведення, вибирається з плану рахунків.

Субконто Km - назви субконто, які «прив'язані» до рахунку кредиту, вибираються з довідників.

 

Валюта - якщо на рахунку ведеться валютний облік, то слід вибрати валюту з однойменного довідника (для неї повинен бути вказаний курс).

Кількість - кількісний вираз проведення, якщо на рахунку ведеться кількісний облік.

Вал. сума - сума в іноземній валюті.

Сума - сума проведення у гривнях; для операцій з валютою вираховується програмою; після введення кількості обчислюється як кількість, помножена на ціну субконто.

Коментар - зміст проведення господарської операції.

Фірма - вибирається з довідника Фірми.

№ Ж - номер журналу операцій з двох літер чи цифр, за замовчуванням приймає значення 0. Він використовується для утворення груп проведень з метою їх зручного перегляду в журналі проведень.

Перед занесенням будь-якої господарської операції в журнал операцій треба:

визначитися з рахунками дебету та кредиту і змістом операції;

відкрити план рахунків і визначити, чи ведеться за даними рахунками аналітичний, валютний та кількісний облік;

заповнити довідник Валюти та інші довідники, якщо це потрібно.

Поради початківцю. При заповненні журналу операцій перш за все слід звернути увагу на дату (за замовчуванням програма пропонує системну дату); від реквізиту до реквізиту можна переходити, використовуючи мишу або клавішу <ТаЬ>.

Усі необхідні реквізити табличної частини мають бути заповнені, не слід ігнорувати поля Коментар і Номер журналу. Поява в колонці Субконто символа <...> означає, що при заповненні цього поля було пропущене субконто довідника.

Кількість субконто для рахунку дебету чи кредиту вказується в електронному плані бухгалтерських рахунків, там же є назви довідників, у яких зберігаються субконто.

Якщо господарська операція передбачає навність не лише проведень, а й паперового документа, то після його формування він

 

друкується, зберігається у журналі, але не проводиться. У протилежному разі проведення операції продублюються. Документи у програмі можуть формувати проведення господарських операцій, але рішення про необхідність проведення документів з метою формування господарських операцій мусить прийняти користувач.

Відкриття операції, що сформована документом, приведе до появи на екрані електронної форми документа. У ній є всі необхідні реквізити проведень.

Якщо проведення, сформовані документом, неправильні, помилку слід шукати в реквізитах його електронної форми. Більше того, після проведення кожного документа бажано розшукати його в журналі операцій і переконатися, що всі реквізити господарської операції правильно заповнені.

Зауважимо, що операцію відображають у журналі проведень найчастіше в тому разі, коли у програмі для неї не передбачений документ.

Зауважимо, що в журналі операцій можна побачити не всі документи, а лише ті, що можуть формувати бухгалтерські проведення. Тому в журналі операцій не слід шукати Платіжні доручення, Договори, Рахунки, Довіреності та інші допоміжні документи, вони зберігаються у відповідних журналах документів та в повному журналі документів.

Завжди звертайте увагу на заголовок вікна Журналу операцій, у ньому висвічується інтервал видимості операцій.

Параметри журналу операцій настроюються в діалоговому вікні Сервіс\Параметри (див. п. 1.4).