Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Чорнокозинський замок : Замковий туризм в Україні : Бібліотека для студентів

Чорнокозинський замок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Загрузка...

Після того як Османська імперія уступила Поділля поля-кам у Чорнокозинці повернулися кам’янецькі біспкупи, які за-ходилися відновлювати свій замок-резиденцію. В 1795 р. за-

 мок відійшов до Російської імперії й використовувався як пункт дислокації прикордонних частин. У 1815 р. замок вику-пили Сарнецькі, родина яких мешкала в ньому до 1917 р. Спецпідрозділи НКВД та російські прикордонники викорис-товували його як свою базу до 1939 р. – на них тоді була покла-дена “державна” місія виловлювати й без суда і слідства розстрілювати тисячі подолян з навколишніх сіл, які під час примусової колективізації та двох жахливих голодоморів на-магалися масово втікати до своїх земляків по той бік залитого кров’ю Збруча.

Чорнокозинський замок має неправильну чотирикутну будову з довжиною стін над каньйоном близько 80 м, з північного боку – 50 м, а з півдня – 65 м. До нашого часу збе-реглися Південно-західна кругла башта та “скелет” двоповер-хового біскупського палацу XVIII ст. з глибокими підземними казематами. На південному схилі замкового пагорба розташо-вані атракційні руїни (фасад) колись величного біскупського костьолу Св.Йосипа Обручника, вимурованого у 1608 р. З 1896 р. його переосвячено на православну церкву. З 1920-х рр. храм стояв пусткою, яку впродовж ХХ ст. довели до цілкови-тої руїни.

Кам’янеччина і сусідня Борщівщина – терен найвищої концентрації середньовічних замків на території України. Це передумова для організації комерційно прибуткових автобус-них, велосипедних, кінних і піших туристичних маршрутів фортифікаційними і природними атракціями цього благодат-ного краю. Перетворення Подільського Подністров’я на осере-док розвою замкового, спортивного, рекреаційного й агроеко-логічного туризму спонукає всерйоз замислитися над подаль-шою долею напівзруйнованих замків цього краю.

Інвестиції у принаймні часткову реконструкцію й інфрас-труктурно-туристичне впорядкування цих монументальних споруд вже в найближчі рокі здатні на порядок збільшити ту-ристичне зацікавлення регіоном. Причому, незмінно високий інтерес до фортифікацій Подільського Подністров’я серед польських туристів з року в рік навіть перевищує потоки ук раїнських туристів. Отож, саме туризм здатен відродити еко-номіку, а відтак покращити демографічну ситуацію й спонука-ти до туристичного відродження історичних замків краю.

Щодо Чорнокозиського замку, доцільним видається про-ведення його грунтовного археологічного дообстеження, кон-серваційних та реставраційних робіт з метою відбудови двох оборонних башт та біскупського палацу з відкриттям у ньому недорогого туристичного мотелю з конюшнею, прокатом вело-сипедив тощо.

Виходи цілющих сірчаних джерел на околицях села та ма-льовничі ландшафти горбогірно-лісистого Надзбруччя лише додадуть Чорнокозинцям агрорекреаційного шарму. Нам за-лишається також щиро сподіватися, що невдовзі Чорноко-зинці стануть одним з ключових пунктів розкрученого багато-денного кінного туру Надзбруччям від Сатанова до Окопів Святої Трійці.

Цікавим пам’ятками оборонної архітектури є старожитнє подільське с.Сутківці на р.Ушиця, розташоване за 2 км від райцентру – смт.Ярмолинці. У селі є свій замок (руїни) та діюча ранньосередньовічна Покровська церква-фортеця.

Сутківський дерев’яний замок у 1360-і рр. розбудований князями Коріатовичами на місці давньоруського укріплення. Археолог Ю.Сіцинський на підставі аналізу способу кладки замкових стін з’ясував, що на початку XV ст. власник села ли-цар Федір Олехнович Сутківський на місці спаленого татара-ми дерев’яного заклав кам’яний замок. Ця твердиня мала обо-роняти мешканців села, попри яке татарські людолови про-топтали горезвісний Кучманський шлях. Татари неодноразово штурмували її під час набігів 1502, 1503, 1507, 1511, 1513, 1516 рр. А після масштабної ординської навали 1567 р., за свідчен-ням документів, Сутківський замок лежав у цілковитій руїні.

У 1623 р. О.Балабан перебудував замок на твердиню бастіонного типу. Їй судилося кілька разів капітулювати перед праведним гнівом народним під час Національно-визвольної війни українців під проводом Богдана Хмельницького. А ту-рецька навала армії султана-завойовника Магомета IV у 1672

 р. залишила від цього невеличкого подільського замку розтро-щені артилерією руїни. З XVIII ст. замок залишається ос-танніми власниками і приходить у запустіння.