Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Замковий туризм в Україні : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

Загрузка...

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

М.Й. Рутинський

ЗАМКОВИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ

Навчальний посібник

для студентів

вищих навчальних закладів

®

КИЇВ-2007

 УДК 383.483.12.728.81(075.8) ББК 75.81я73 Р 90

Рекомендовано до друку

Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

як навчальний посібник для студентів напряму 0504 “Туризм”

Рецензенти:

О.О.Любіцева – доктор геогр. наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

Н.І.Антонюк – доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму (Львівський національний університет імені Івана Франка);

М.П.Мальська – кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафед-ри туризму (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Рутинський М.Й.

Р 90 Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фор-тифікаційного зодчества та перспективи їх туристичого відрод-ження: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

ISBN 966-364-363У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні за-сади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток Ук-раїни. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питання-ми розвитку туризму у рідному краї.

ISBN 966-364-363-3 © Рутинський М.Й., 2007

© Центр учбової літератури, 2007