Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Фортечні башти й стіни Межиріцького монастиря : Замковий туризм в Україні : Бібліотека для студентів

Фортечні башти й стіни Межиріцького монастиря


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

магниевый скраб beletage

 давньоруських храмів та елементи готики й ренесансного де-кору. Корпуси келій прилягають до кам’яних оборонних башт.

На початку XVII ст. з переходом останнього представника роду Острозьких, краківського каштеляна Януша у католи-цизм, обитель прибирають до рук католицькі ченці ордену францисканців. Вони переобладнують церкву на костьол, бу-дують корпуси келій, зміцнюють оборонні башти. Однак в 1866 р. російський уряд розганяє францисканців, а обитель повертає православним монахам. У 1946 р. радянська влада закрила мо-настир, і лише після її падіння обитель вкотре “ожила”.

Корецький Свято-Троїцький монастир-фортеця ХV – ХVІІ ст. розташований на Рівненщині у м.Корець. Первісно це була фортеця з мурованими із каменю стінами й баштами, у подвір’ї якої стояла дерев’яна церква Святої Трійці. Монастир відкрито тут у 1620 р. власником міста Карлом Корецьким.

Монастир складається з тринефної Свято-Троїцької церк-ви, довкола якої розміщені двоповерхові корпуси келій з тра-пезною та триярусна дзвіниця.

Від початку XVII ст. тут порядкували францисканці. З 1830 р. російська влада розігнала їх, а обитель перепрофілюва-ла на православний жіночий монастир. У ньому похована ме-ценатка Анна Оленіна Андро, в яку був пристрасно закоханий російський поет О.С.Пушкін. Після падіння радянського ре-жиму з 1990-х рр. жіночу обитель відроджено.

Дерманьський Свято-Троїцький монастир-фортеця

ХV – ХVІІ ст. розташований на Рівненщині у с.Дермань. По-ряд з селом лежить давньоруське городище, що вказує на пра-давність обжитості цього терену. А перша згадка про село є в дарчій грамоті волинського князя Любарта Гедиміновича від 8 грудня 1322 року.

В середині XV ст. князі Острозькі зводять у Дермані на високому пагорбі фортецю, оточену ровом з водою, земляни-ми валами з мурами та наріжними баштами. У 1459 р. князь Василь Федорович Острозький в ім’я зміцнення православ’я передав свій родовий Дерманський замок під православний монастир. Тоді ж на кошти князя розпочалося будівництво

 Троїцької церкви й дзвіниці. Кожен з наступників князівсько-го роду вважав своїм обов’язком опікуватися цим монастирем, на що вказують відповідні жертводавчі записи монахів. Зе-мельні володіння обителі поширювалися на чотири навколиші села, орні, лучні й лісові угіддя.

Розквіт Свято-Троїцького монастиря припав на початок XVII ст. З благословення святійшого патріарха Олек-сандрійського Мелетія й сприяння К.Острозького у 1602 р. Дерманська обитель була реорганізована за новим спільножи-тейним уставом. Відтак, Дерманський монастир перетворився на один з найбільших центрів плекання духовної культури, книгодрукування й освіти на Волині. Цьому всебічно сприяв можновладний Костянтин-Василь Острозький – найбагатший магнат Речі Посполитої, який чимало своїх коштів жертвував на розвиток рідного краю й освіченості українського духівництва, шляхти й широких верств населення. На землях князя нараховувалося 20 монастирів й понад 600 православ-них храмів.

На кошти К.Острозького у Дрманському монастирі запра-цювала друкарня. Її першою друкованою книгою, що дійшла до нашого часу, став “Октоїх” 1604 року. У його передмові князь Констятин такими словами висловив свої жертводавчі мотиви й сподівання щодо новоупорядкованої ним обителі: “Монастир свій, названий Дермань, з усіма достатками відлу-чив, на киновію його фундував і інокам віддав, на згромаджен-ня до нього людей, богобойних і ченців святолюбивих в житті і вчених, яким то і друкарню придав, аби ... молитвами своїми святими помагаючи, ... приклад даючи тим, які хочуть спасати-ся, а досконалі наукою і письмом, а залаща друкуваням книг світячи всім, ... для которих хвалені суть”. Повчально, що зміст цієї книги містить і поезію, і світсько-філософські сентенції, і глави просвітницько-духовного змісту.

У кінці XVI – на початку XVII ст. Дерманська обитель славилася своїми просвітителями й книжниками, тут творили, дискутували, гостювали найвидатніші діячі українського відродження – Ісаія Борикевич, Дем’ян Наливайко, Іов Бо рецький, Василь Суразький, Іов Княгиницький, Іван Ви-шенський. А славнозвісний автор першої в Україні-Русі “Гра-матики словено-руського языка” (1619 р.) Мелетій Смотриць-кий упродовж 1627 – 1633 рр. був ігуменом Дерманського мо-настиря й ньому ж похований в крипті під монастирською церквою.

Значна увага приділялася перекладам на старовкраїнську мову трактатів із грецької та латинської мов. Серед низки пе-рекладних праць Дерманського монастиря великого резонан-су набула вже найперша з них – “Бесіди” Св. Іоана Золотоус-того, видана у 1605 р., серед просвітицьких, написаних легким полемічнимстилем й адресованих для читаня усім прваслав-ним українцям – “Діалог альбо розмова про православну і справедливу віру” (1603 р.). Однак, після переходу останнього з роду Острозьких – Януша – у католицизм, друкарську спра-ву у монастирі було згорнуто й, щоб зберегти безцінне типо-графське обладнання з унікальними давньоукраїнськими шрифтами, архімандрит Ісаія Балабан, випросивши в князя дозвіл, перепродав його в Київ.

Архітектурний ансамбль Дерманського монастиря-фор-теці зберігся до наших днів у майже не зміненому стані. За йо-го високими оборонними стінами розташовані собор Святої Трійці, чотириярусна вежа-дзвіниця 34-метрової висоти, дво-поверховий мурований корпус для ігумені і чернецтва та до-мова церква при ньому, трапезна та інші допоміжні й госпо-дарські будівлі.

З 1620-х рр. до включення Волині до складу Російської імперії Дерманський монастир належав ченцям греко-като-лицького обряду (оо.Василіянам), далі – черницям Московсь-кого патріархату. З 1944 по 1953 рр. тут особливо нещадно лю-тували енкаведисти. Монастир стояв пусткою аж до 1990 р., коли сюди повернулися черниці УПЦ Московського патріар-хату.

Бердичівський монастир-фортеця – це кращий серед-ньо-вічний оборонно-сакральний архітектурний ансамбль Житомирської області.