Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засеоєння знань до IVрозділу : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засеоєння знань до IVрозділу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

1.         Яку перспективу розвитку мають заохочувальні норми Особливої час-тиниКК?

2.         У яких розділах Особливої частини КК розміщені спеціальні види звіль-нення від кримінальноївідповідальності?

3.         Якими спонуканнями керувався законодавець, установлюючи окремі ви-ди звільнення від кримінальної відповідальності?

4.         Які соціальні чинники обумовлюють заохочувальні приписи Особливої частини КК?

5.         Чи передбачається спеціальне звільнення від кримінальної відповідаль-ності у КК зарубіжних країн ?

6.         У чому полягають обставини нормативного, кримінологічного, еконо-мічного та гуманістичного характеру що обумовлюють заохочувальні норми ОсобливоїчастиниКК?

7.         У чому полягає юридична природа заохочувальних приписів Особливої частини КК?

8.         Які точки зору криміналістів існують на визначення юридичної природи заохочувальних приписів?

9.         Як співвідносяться загальні та спеціальні види звільнення від криміна-льноївідповідальності?

 

10.       Чи може існувати конкуренція загальних та спеціальних видів звільнен-ня від кримінальноївідповідальності?

11.       Чи може особа неодноразово звільнятися від кримінальної відповідаль-ностізгідно заохочувальних приписів Особливої частини КК?

12.       Як визначаються передумови, підстави та умови звільнення від кримі-нальноївідповідальності?

13.       Що є передумовою звільнення від кримінальноївідповідальності?

14.       Щоє підставою звільнення від кримінальної відповідальності?

15.       Щоє умовою звільнення від кримінальної відповідальності?

16.       Які розділи Особливої частини мають найбільшу кількість заохочува-льних приписів?

17.       Які чинники обумовлюють наявність заохочувальних приписів у окремих нормах Особливоїчастини КК?

18.       Які напрями поширення заохочувальних приписів Особливої частини КК?

19.       За вчинення яких злочинів можливе встановлення заохочувальних при-писів?

20.       Які злочини не можуть мати спеціальних видів звільнення від криміна-льноївідповідальності?