Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засеоєння знань до II розділу : Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засеоєння знань до II розділу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

1.         Як співвідносяться соціальна іюридична відповідальність?

2.         У чому полягають два протилежні аспекти кримінальноївідповідальності?

3.         Яке місце займає правомірна, соціально-корисна поведінка в системі по-зитивноїкримінальноївідповідальності?

4.         Чи є парними правовими категоріями кримінальне заохочення і пока-рання?

5.         У чому полягає єдність і протилежність кримінального заохочення і по-карання?

6.         Які теорії позитивної кримінальної відповідальності існують у криміна-льномуправі?

7.         Які форми практичної діяльності є проявами позитивної кримінальної відповідальності?

8.         Яка юридична конструщія найбільш поширена в кримінальному законо-давстві?

9.         У чому полягає склад правомірної, соціальнокорисної поведінки в кримі-нальномузаконодавстві?

 

10.       Які об’єктивні елементи і ознаки притаманні правомірній, соціальноко-рисній поведінці?

11.       Які суб’єктивні елементи і ознаки притаманні правомірній, соціальноко-рисній поведінці?

12.       Що таке предметні та функціональні інститути кримінального зако-нодавства?

13.       Яка системоутворювальна ознака функціонального інституту заохо-чувальних кримінально-правових норм?

14.       У чому полягає заохочувальний метод кримінально-правового регулю-вання?

15.       Які функції притаманні кримінально-правовому заохоченню ?

16.       У чому полягають стимулювальна, компенсаційна, профілактична й виховнафунщїізаохочувальнихкримінально-правовихнорм?

17.       Як діють принципи заохочувальних кримінально-правових норм ?

18.       У чому полягають принципи правомірності та соціальної корисності позитивної поведінки в кримінальному законодавстві?

19.       У чому полягають принципи добровільності, доцільності і своєчасності позитивної поведінки в кримінальному законодавстві?

20.       Як взаємодіють принципи заохочення в кримінальному законодавстві?