Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Завдання для домашньої контрольної роботи з предмету „Земельне право” : Земельне право : Бібліотека для студентів

Завдання для домашньої контрольної роботи з предмету „Земельне право”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Методичні рекомендації до написання домашньої контрольної роботи

Домашня контрольна робота виконується самостійно кожним сту-дентом. Вибір варіанту здійснюється за порядковим номером навчально-го журналу групи.

Структурно завдання складається з двох теоретичних питань і одного практичного – задачі.

При відповіді на теоретичні питання студент має опрацювати не лише запропонований опорний конспект лекцій, і й іншу літературу та нормативно-правові акти стосовно цього питання.

При виріешнні задачі необхідно конкретно відповісти на постав-ленні питання і підтвердити свою відповідь відповідними статтями нормативно-правових актів.

Робота повинна виконуватися на комп’ютері в редакторі Times Roman, в 1,5 інтервалі, шрифт 14, формат сторінки: зліва – 20 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

За два тижні до початку сесії студент повинен здати роботу на ка-федру і зареєструвати її, після цього вона передається на перевірку ви-кладачу.

Варіант № 1

1.         Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.

2.         Право державної власності на землю. Задача. До районної ради звернувся мешканець села Вишняки Юшко

у зв’язку з тим, що частина його земельної ділянки має бути викуплена сільрадою у зв’язку з розбудовою приміщення сільради. Термін підготов-ки і передачі до викупу було встановлено півроку. Класифікуйте правомірність дій сільради.

Варіант № 2

1.         Методи регулювання в земельному праві.

2.         Земля як об’єкт права власності. Задача. До суду звернувся керівник санаторію „Перлина” Кузьменко

із заявою, що йому місцева рада відмовила виділити 0,1 га земель сіль-ськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподар-ської продукції для власних потреб, так як санаторій не є сільськогоспо-дарським підприємством.

Чи правомірні дії сільради, класифікуйте.

Варіант № 3

1.         Поняття і предмет земельного права.

2.         Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Задача. Голова рійної ради Пухляк прийняв рішення виділити землі

сільськогосподарського призначення для потреб не пов’язаних з веден-ням сільського господарського виробництва під забудівлю.

Класифікуйте правомірність його дій та яка має бути відповідаль-ність якщо дії неправомірні?

Варіант № 4