Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СИТУАТИВНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ : Земельне право : Бібліотека для студентів

СИТУАТИВНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Ситуація № 1

До районної ради звернувся мешканець села Вишняки Юшко у зв’язку з тим, що частина його земельної ділянки має бути викуплена сільрадою у зв’язку з розбудовою приміщення сільради. Термін підготов-ки і передачі до викупу було встановлено півроку.

Класифікуйте правомірність дій сільради.

Ситуація № 2

До суду звернувся керівник санаторію „Перлина” Кузьменко із зая-вою, що йому місцева рада відмовила виділити 0,1 га земель сільськогос-подарського призначення для вирощування сільськогосподарської про-дукції для власних потреб, так як санаторій не є сільськогосподарським підприємством.

Чи правомірні дії сільради, класифікуйте.

Ситуація № 3

Голова рійної ради Пухляк прийняв рішення виділити землі сіль-ськогосподарського призначення для потреб не пов’язаних з веденням сільського господарського виробництва під забудівлю.

Класифікуйте правомірність його дій та яка має бути відповідаль-ність якщо дії неправомірні?

Ситуація № 4

Громадянин Бойко звернувся до уповноваженого органу про переда-чу йому у приватну власність на платній основі 40 соток земель лісового фонду із частини лісу.

Органи місцевого самоврядування йому відмовили, чи правомірне рішення?

Ситуація № 5

Гаражно-будівельному кооперативу було пред’явлено самовільне за-хоплення землі під забудову гаражів. Тобто гаражі почали будувати без належної документації.

За якими цивільно-правовими угодами повинно здійснюватись на-буття права власності на земельні ділянки.

Ситуація № 6

В прибережній захисній смузі річки Ірпінь (класифікується як мала річка) фермерське господарство влаштувало літній табір для худоби. Класифікуйте правомірність цих дій.

Ситуація № 7

Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник спір, від-повідно до плодових дерев вишень і абрикосів, які росли на межі. Грома-дянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маляренку, мотивуючи це тим що він власноручно саджав ці дерева на межі. Відпо-відно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з про-ханням вирішити спір, а саме чи має він право на збір врожаю з дерев що ростуть на межі.

Ситуація № 8

Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням переда-ти йому на безоплатній основі 0, 15 га земель для ведення садівництва. Сільрада відмовила йому.

Кваліфікуйте дії сільради.

Ситуація № 9

Громадянин міста Судак (Автономна республіка Крим) Мірзоєв са-мовільно захопив земельну ділянку для власних потреб. Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Ситуація № 10

Чоловічий монастир який розташований на околиці міста Золочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виді-лити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому.

Чи правомірні дії органів?

Ситуація № 11

Працівник відділу землевпорядкування Хор польського району Пол-тавської області приховав інформацію про наявність земель запасу які відносяться до категорії земель сільськогосподарського призначення.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Ситуація № 12

ТОВ «Краков» є юридичною особою, співзасновниками якої є два громадянина Польщі. Метою створення ТОВ є будівництво швейної фа-брики на території України. В даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття прав власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.

1. Чи може набути у власність земельну ділянку юридична особа Укра-їни, заснована з участю іноземних громадян або іноземними юридич-ними особами?

2.         Якщо може, то який порядок і підстави набуття у власність земельної ділянки такої юридичної особи?

3.         Чи мають іноземні громадяни право власності на землю в Україні?

Ситуація № 13

До Державного комітету України по земельних ресурсах звернувся житель Тернопільської області В. з проханням роз'яснити зміст ст. 121 Земельного кодексу України, а саме: 1) чи всім громадянам України на-дається до 2 га землі для ведення особистого селянського господарства, чи лише тим, які мають господарський номер, зареєстрований у сільській раді? 2) якщо в селянському дворі проживає п'ять громадян України, то скільки землі вони можуть отримати для ведення особистого селянсько-го господарства – до 10 га чи до 2 га?

Надайте юридичну консультацію жителеві Тернопільської області з питань, поставлених у зверненні.

Ситуація № 14

Між господарями сусідніх земельних ділянок виник спір, відносно дерев що розташовані на межі їх сусідніх ділянок, а саме: власник Конюх запропонував сусіду Яремі корчанути дерева що розташовані на межі, на що той відповів вони служать як межові знаки.

Як необхідно вирішити даний спір.

Ситуація № 15

За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, а у сільгоспкооперативу «Слава Україні» – 10 га орних земель для будівництва лікарняного комплексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення земель по-передньо не було узгоджено, а також не розв'язано питання щодо відшко-дування збитків.

1.         Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законо-давства?

2.         Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобов'язані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?

3.         Назвіть суб'єктів права на землі сільськогосподарського призначення.

Ситуація № 16

Група іноземних громадян – співробітників посольств звернулася до міської адміністрації з проханням передати їм у власність земельну ді-лянку під будівництво гаражів.

1.         Назвіть підстави набуття права на землю згідно з Земельним кодек-сом України.

2.         Який порядок надання земельних ділянок іноземним громадянам?

3. Від імені міської адміністрації дайте відповідь на звернення інозем-них громадян про надання земельних ділянок.

Ситуація № 17

Органи місцевого самоврядування села Шпильки встановили, що громадянин Марчук знищив межові знаки меж землекористування. Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Ситуація № 18

Вісім років тому громадянинові Ковтуну було надано земельну ді-лянку для спорудження житлового будинку. Через брак коштів будинок він не звів, але земельну ділянку обробляв і сплачував сільськогосподар-ський податок. Громадянин Ковтун має намір приватизувати зазначену земельну ділянку.

1.         Який порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадя-нами передбачено земельним законодавством?

2.         Який орган влади розв'язує питання про надання громадянам земель-них ділянок для будівництва?

3.         Чи може громадянин Ковтун приватизувати надану йому земельну ділянку?

Ситуація № 19

Громадянин Литвин звернувся до органів місцевого самоврядуван-ня з проханням виділити йому із земель комунальної форми власності у приватну власність земельну ділянку для городництва в розмірі 12 соток. Органи місцевого самоврядування відмовили йому в цьому.

Чи правомірні дії органів?

Ситуація № 20

Сім'я Сунцових із чотирьох осіб мешкає у власному будинку в селі. Поряд з їхньою садибою розташована земельна ділянка розміром 0,20 га. Сунцов вирішив збудувати на ній новий будинок і подав до сільської ради заяву про передачу йому у власність вищезгадану ділянку. Наступного дня до сільської ради надійшла заява від громадянина Андрущенко, сім'я якого складається з двох осіб, про передачу йому у власність земельної ділянки, на яку претендує Сунцов, для ведення особистого селянського господарства. Згодом саме громадянинові Андрущенко було виділено за-значену земельну ділянку.

1.         Чи правильні дії сільської ради стосовно виділення земельної ділян-ки Андрущенко, який має меншу сім'ю і заяву подав пізніше від Сун-цових?

2.         З якого моменту у громадянина виникає право власності на землю?

3.         Які норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам пе-редбачені Земельним кодексом України?

4.         Хто може бути суб'єктом земельних правовідносин?

Ситуація № 21

Громадянин Вознюк Б. Б. приватизував земельну ділянку площею 0,3 га, виділену йому для ведення особистого селянського господарства. За рі-шенням сільської ради він додатково одержав в оренду земельну ділянку розміром 0,5 га також для ведення особистого селянського господарства.

1.         Чи може громадянин Вознюк Б. Б. приватизувати надану йому в оренду земельну ділянку?

2.         Який розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства передбачений Земельним кодексом України?

3.         Який існує механізм реалізації права на землю.

Ситуація № 22

Громадянин села Яблунівка незаконно вирубив ялинку у лісовому розсаднику.

Яка відповідальність передбачена за ці дії?

Ситуація № 23

У 1992 році громадянин Кучер Л. О. вийшов з КСП і створив фер-мерське господарство, членом якого стала і його бабуся. Фермерському господарству було виділено земельну ділянку площею 11 га і видано дер-жавний акт на право приватної власності. Документ був оформлений на голову фермерського господарства.

1.         Який порядок створення фермерських господарств передбачено зе-мельним законодавством?

2.         Якого розміру надається земельна ділянка для ведення фермерського господарства?

Ситуація № 24

Громадянин Семененко звернувся до сільської ради із заявою, у якій просив виділити йому 30 га сільськогосподарських угідь для створення селянського (фермерського) господарства.

За рішенням сільської ради йому було виділено 15 га землі. Семенен-ко не погодився з цим. Він вважає, що для ведення фермерського госпо-дарства необхідно мати мінімум 50 га землі. Сільська рада має у своєму розпорядженні значну площу земель резервного фонду.

1.         Який порядок надання земель для ведення фермерського господарства?

2.         У якому розмірі надаються земельні ділянки фермерським господарствам?

3.         За рахунок яких земель може бути надана земельна ділянка для ве-дення фермерського господарства?

Ситуація № 25

Громадянин Головко М. вийшов із членів сільськогосподарського ко-оперативу « Весна» і подав заяву до правління кооперативу, в якій про-сив виділити земельну частку (пай) розміром 4,2 га в натурі. Він має на меті приєднати її до особистого підсобного господарства і вести самостій-не особисте селянське господарство. Правління кооперативу відмовило у проханні, мотивуючи своє рішення тим, що він уже має приватизовану земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства.

1.         Який існує порядок ведення особистого селянського господарства?

2.         У якому розмірі надається земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства?

3.         Чи дозволяє земельне законодавство об'єднувати земельну частку (пай) із земельною ділянкою для ведення особистого селянського господарства?

Ситуація № 26

Жителька Вінницької області А. звернулася із заявою до Державного комітету України по земельних ресурсах роз'яснити питання про право спадщини на земельну ділянку. В 1994 р. за рішенням сесії селищної ради її чоловікові у приватну власність передано земельну ділянку площею 0,17 га для обслуговування житлового будинку і господарських споруд та ведення особистого підсобного господарства.13 квітня 1999 р. чоловік раптово помер, вона стала його спадкоємицею. Звернувшись до селищ-ної ради про видачу їй Державного акта на право власності на земельну ділянку, одержала відмову, мотивовану тим, що у Земельному кодексі України немає пояснень щодо розв'язання таких питань.

Районний суд відмовився прийняти заяву, мотивуючи тим, що суд такі питання не розглядає.

Розв'яжіть цей спір на підставі чинних правових норм Земельного кодексу України.

Ситуація № 27

На підставі рішення місцевої держадміністрації юридичній особі було надано в користування земельну ділянку для будівництва тварин-ницької ферми з відгодівлі худоби, проте попередньо не було складено проект відведення земельної ділянки.

1.         Чи законне це рішення?

2.         Які повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земель-них відносин.

3.         Який порядок складання проекту відведення земельної ділянки пе-редбачено Земельним кодексом України?

Ситуація № 28

Подружжя Коваленки збудували на присадибній земельній ділянці в сільській місцевості житловий будинок і необхідні для ведення підсо-бного господарства будівлі. Протягом 15 років вони перебували із сусід-кою Василенко у злагоді. Після смерті сусідки її садибу придбала сім'я Власенка. Молода сім'я збудувала новий житловий будинок і господар-ські будівлі. Вбиральню вони розмістили проти вікон сусіда за 1,5 м від огорожі. На межі складали гній і бур'ян після прополювання городу. Час від часу цей бур'ян палили. Тут же виливали відходи. Запахи і їдкий дим, особливо коли вітер у напрямі сусіднього будинку, не дає можливості ви-йти з будинку. Неодноразові звернення до Василенків із цього приводу не дали результату. Крім того, Василенки посадили горіх на відстані один метр від межі сусіда, який затінює город, що значно впливає на урожай-ність вирощуваної картоплі.

1.         Які права мають землекористувачі і які покладаються на них обов'язки?

2.         Який орган державної влади контролює додержання права землеко-ристування?

3.         Дайте визначення поняття добросусідства.

4.         Як розв'язати спір між сусідами землекористувачами?

Ситуація № 29

Для будівництва та обслуговування житлового будинку і господар-ських будівель громадянці Шевченко виділено земельну ділянку площею 0,2 га. Через дорогу від її садиби розташована земельна ділянка розміром 0,05 га. Цю ділянку сільська рада надала їй у користування для ведення городництва.

1.         Який порядок використання земельних ділянок, наданих для веден-ня городництва?

2.         Чи може громадянка Шевченко приватизувати 0,2 га та зазначені 0,05 га як єдину присадибну ділянку, якщо загальна площа її не пере-вищує норми, встановленої законодавством?

Ситуація № 30

Громадянин Сівальов запропонував своєму сусіду Ляшку зрізати гілки з дерев, які звисають на земельну ділянку Сівальова, мотивуючи це тим що дерева затіняють частину його земельної ділянки. Той відмо-вився це зробити, після чого Сівальов сам зрізав звисаючи гілки дерев. Ляшко звернувся до суду на неправомірні дії Сівальова.

Класифікуйте зазначені дії і як повинна бути вирішена ця справа.