Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання що виносяться на залік з предмету „Земельне право” : Земельне право : Бібліотека для студентів

Питання що виносяться на залік з предмету „Земельне право”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Поняття і предмет земельного права.

2.         Методи регулювання в земельному праві.

3.         Принципи земельного права.

4.         Система земельного права.

5.         Співвідношення земельного права з суміжними галузями права.

6.         Поняття та основні ознаки права власності на землю.

7.         Земля як об’єкт права власності.

8.         Суб’єкти права власності на землю.

9.         Форми власності на землю в Україні.

10.       Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю.

11.       Право приватної власності на землю.

12.       Право комунальної власності на землю.

13.       Право державної власності на землю.

14.       Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридич-них осіб та іноземних держав.

15.       Право спільної власності на землю.

16.       Зміст права власності на землю, права й обов’язки власників земель-них ділянок.

 

21.       Поняття і принципи права землекористування.

22.       Право постійного землекористування.

23.       Право орендного землекористування.

24.       Право концесійного землекористування.

25.       Права і обов’язки землекористувачів.

26.       Поняття та види земельних сервітутів.

27.       Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

28.       Поняття та суб’єкти добросусідства.

29.       Загальні обов’язки суб’єктів добросусідства.

30.       Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку.

31.       Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев.

32.       Обов’язки сусідів щодо визначення спільних меж.

33.       Межові знаки та відновлення меж.

34.       Поняття і види обмежень прав на землю.

35.       Правовий режим зон, які підлягають спеціальній охороні.

36.       Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.

37.       Особливості набуття прав на землю територіальними громадянами і державою.

38.       Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадя-нам.

39.       Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.

40.       Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

41.       Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

42.       Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

43.       Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок

44.       Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок

45.       Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

46.       Окремі види договорів щодо земельних ділянок.

47.       Поняття, зміст і функції управління у галузі використання та охоро-ни земель

48.       Правове регулювання застави земельних ділянок.

49.       Земельний фонд України як об’єкт правового регулювання

50.       Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

51.       Особливості спадкування земельних ділянок.

52.       Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

53.       Загальні підстави припинення права власності на землю та права ко-ристування земельною ділянкою.

54.       Способи і порядок припинення права власності на землю та права ко-ристування земельною ділянкою.

55.       Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю.

56.       Умови припинення права постійного землекористування.

57.       Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок.

58.       Загальна характеристика гарантій прав на землю.

59.       Способи захисту прав на земельні ділянки.

60.       Поняття гарантій прав на землю

61.       Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

62.       Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та земле-користувачам.

63.       Причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення земельних спорів.

64.       Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду і вирішення.

65.       Правове забезпечення відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам

66.       Вирішення земельних спорів

67.       Система органі в управління у галузі використання та охорони зе-мель і їхні повноваження

68.       Поділ земельного фонду на категорії земель

69.       Землеустрій

70.       Державний земельний кадастр

71.       Контроль за використанням та охороною земель. Моніторинг земель-них ресурсів та його значення

72.       Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення

73.       Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

74.       Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

75.       Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення.

76.       Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.

77.       Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення.

78.       Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.

79.       Майнова відповідальність за земельні правопорушення.

80.       Суб’єкти земель сільськогосподарського призначення.

81.       Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

82.       Які землі належать до земель сільськогосподарського призначення?

83.       Кому і з якою метою передаються у власність і користування землі сільськогосподарського призначення?

84.       Підстави визначення земель придатних для сільського господарства.

85.       Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

86.       Правовий режим земельних ділянок державних і комунальних сіль-ськогосподарських підприємств.

87.       Порядок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

88.       Склад земель фермерського господарства.

89.       Особливості використання земельних ділянок для садівництва.

90.       Особливості використання земельних ділянок для городництва.