Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання до вивчених розділів : Земельне право : Бібліотека для студентів

Тестові завдання до вивчених розділів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Тести до розділу 1.

Предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права

Виберіть правильний варіант відповіді

1.         Предмет земельного права це:

а)         всі суспільні відносини

б)         суспільні земельні відносини

в)         суспільні відносини, що регулюються нормами природоохоронного за-

конодавства.

2.         Диспозитивний метод правового регулювання проявляється:

а)         у встановленні обов'язків правосуб’єктів;

б)         у затвердженні прийнятого рішення суб’єкта земельних правовідно-

син відповідним державним органом;

в)         у наданні свободи суб'єктам правовідносин у питаннях реалізації ними

своїх завдань.

3.         Можливість альтернативної поведінки суб’єктів земельних пра-

вовідносин передбачена таким методом правового регулювання:

а)         делегуючим;

б)         рекомендаційним;

в)         санкціонуючим.

4.         Під принципами земельного права розуміють:

а)         керівні засади у земельному законодавстві, що виражають сутність

норм земельного права;

б)         дію його інститутів;

в)         поняття, що узагальнюють правову характеристику землі.

5.         Принцип реальності і гарантування суб’єктивних прав суб’єктів

земельних правовідносин проявляється:

а)         у цільовому і раціональному використанні земель;

б)         у нормах Конституції, що визначає права і свoбоди людини та їх гарантії;

в)         у встановленні змісту і порядку здійснення державного контролю за

використанням та охороною земель.

6.         Принцип пріоритетності земель сільськогоспо дарського призна-

чення полягає:

а)         у їх раціональному та ефективному використанні;

б)         у погодженні проектів землеустрою;

в)         у наданні їх насамперед для сільськогосподарських потреб.

7.         Система земельного права — це...

а)         сукупність нормативно-правових актів, що рeгулюють земельні від-

носини;

б)         сукупність правових інститутів, кожен з яких складається з групи

юридичних норм, що регулюють однорідні земельні відносини.

в)         єдність принципів і функцій земельного права.

8.         Інститутами земельного права є:

а)         цивільно-правові та земельно-правові відносини, в які вступаю