Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для самоконтролю і семінару : Земельне право : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю і семінару


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Назвіть функції юридичної відповідальності за порушення земельно-го законодавства.

2.         Які види юридичної відповідальності передбачено за вчинення пра-вопорушень у сфері земельних відносин?

3.         Які види правопорушень передбачає ЗК України?

4.         Дайте визначення земельного правопорушення.

5.         Що розуміють під бездіяльністю суб’єкта земельного правопорушен-ня, за яке настає юридична відповідальність?

6.         Назвіть складові земельного правопорушення.

7.         За якими ознаками класифікують земельні правопорушення?

8.         Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення зе-мельного законодавства?

9.         Що розуміють під майновою відповідальністю за порушення земель-ного законодавства?

10.       За які злочини у сфері земельних відносин настає кримінальна від-повідальність?

11.       Хто є суб’єктами земельних правопорушень?

12.       Яка різниця у суб’єктному складі адміністративного проступку та злочину у сфері земельних відносин?

13.       У чому полягає правова колізія стосовно юридичної відповідальності юридичних осіб за порушення норм земельного права?

14.       Зробіть аналіз об'єктно-суб'єктного складу земельного правопору-шення.

15.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 52 КУпАП.

16.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 53 КУпАП.

17.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 531 КУ-пАП.

18.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 532 КУ-пАП.

19.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 54 КУпАП.

20.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 55 КУпАП.

21.       Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 56 КУпАП.