Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю і семінару : Земельне право : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю і семінару


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте визначення державному управлінню.

2.         Назвіть основні функції державного управління.

3.         Які функції державного управління у сфері зе мельних відносин ви знаєте?

4.         Назвіть органи загальної компетенції, які здій снюють відповідні управлінські функції у галузі земельних відносин.

5.         Які органи є спеціальними органами державного управління в зе-мельній сфері?

6.         Назвіть повноваження Верховної Ради України у галузі управління використання та охорони зе мель.

7.         Які повноваження належать Кабінетові Міністрі України у галузі зе-мельних відносин?

8.         Який державний орган є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

9.         Які управлінські функції у сфері земельних від носин виконують ор-гани місцевого самовряду вання?

10.       На які категорії земель поділяється земельний фонд України?

11.       Яка мета здійснення землеустрою?

12.       Що таке Державний земельний кадастр?

13.       Дайте визначення моніторингу земель.

14.       Назвіть складові моніторингу земель.

15.       Чим моніторинг земель відрізняється від зе мельного кадастру?

16.       Які органи здійснюють моніторинг земель?

17.       Чому моніторинг земель є складового моніто рингу довкілля?

18.       Сформулюйте завдання державного контролю за використанням та охороною земель.

19.       Які органи здійснюють державний контроль?

20.       Які повноваження мають державні інспектори при здійсненні контр-олю за використанням та охороною земель?