Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Земельне право : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 67.407я73

К 67 УДК 349.4(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–1464 від 25.06.2008)

Рецезенти:

Шкарупа І. К. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завід-увач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету держав-ної податкової служби України;

Кузьменко А. М. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарсько-го та міжнародного права Єропейського університету;

Жук Л. А. – доктор економічних наук, професор господарського права, професор кафе-дри господарського права та процесу Національного авіаційного університету.

Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О.

К 67 Земельне право: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.

ISBN 978-966-364-767-8

Навчальний посібник з предмету “Земельне право” підготовлений на основі тема-тичного плану і навчальної програми курсу “Земельне право” та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекоменда-ції та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник – перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів що за-ймаються вивченням питань земельного права, а також усіх бажаючих що зацікавлені в питаннях регулювання земельно-правових відносин.

ISBN 978-966-364-767-8     © Ю. В. Корнєєв, М. О. Мацелик, 2009

© Центр учбової літератури, 2009