Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю і семінару : Земельне право : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю і семінару


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         У чому полягає зміст права власності?

2.         Чи може власник земельної ділянки передати свої правомочності ін-шій особі?

3.         Яке володіння називається титульним?

4.         Чому землю, як об'єкт правового регулювання, розглядають у кіль-кох значеннях? Які особливості цього об’єкта?

5.         Хто є суб’єктами права власності на землю?

6.         За яких умов громадяни України можуть бути суб’єктами права влас-ності на землю?

7.         Що означає термін “спільна сумісна власність” на землю? Які осо-бливості цієї власності?

8.         За яких умов земельні ділянки можуть набуватися у приватну влас-ність?

9.         Як проводиться розмежування форм державної і комунальної влас-ності?

10.       Які органи здійснюють правомочності суб’єкта права державної влас-ності на землі господарського та іншого призначення?

11.       Якими повноваженнями щодо розпоряджання і управління землею наділено органи державної виконавчої влади?

12.       Назвіть підстави припинення права приватної власності на землю.

13.       Які землі можуть перебувати лише у комунальній власності і їх не можна передавати у приватну власність?

14.       Які землі державної власності не можна передавати у комунальну власність?

15.       Що є підставою виникнення права власності на землю?

16.       На основі яких юридичних фактів виникає право приватної власності на землю?

17.       В якому порядку здійснюється набуття права власності на землю гро-мадянами?

18.       Які підстави припинення права державної власності на землю?

19.       Які підстави припинення права комунальної власності на землю?

20.Які підстави припинення права приватної власності на землю?