Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВАРІАНТИ ЗАЛІКОВИХ РОБІТ 3 ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ» : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

ВАРІАНТИ ЗАЛІКОВИХ РОБІТ 3 ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Варіант 1

1.         Розкрийте зміст понять: кар'єра (no В. Далю), розвиток кар'єри, спеціалізована кар'єра, ротація, модель «Партнерство».

2.         Досвід управління професійною кар'єрою в Україні, Аме-риці, Японії. Методологічні і організаційні основи планування кар'єри.

3.         Структура кар'єри працівника включає:

 

1)         особову підструктуру;

2)         суспільну підструктуру;

3)         виробничу підструктуру.

4.         Під кар'єрою слід розуміти:

1)         індивідуально усвідомлену позицію і поведінку, по-в'язану з трудовим досвідом і діяльністю впродовж робочого життя людини;

2)         перехід на вищий ступінь структури організаційної ієрархії;

3)         пропоновану організацією послідовність різних сту-пенів в організаційній ієрархії, які працівник потен-ційно може пройти.

5.         Подайте у вигляді схеми комунікативну концепцію розви-

тку кар'єри працівників.

Варіант 2

1.         Розкрийте зміст понять: конкурентоспроможність праців-ника, втрата конкурентоспроможності, професійне старіння, управлінська функція кар'єри, концепція розвитку кар'єри, стаг-нація кар'єри, внутрішньоорганізаційна кар'єра, «плато» кар'єри, посадове зростання.

2.         Види старіння споживчої вартості робочої сили залежно від причин.

3.         Зміст моделі «Партнерство» з планування і розвитку ка-р'єри співробітників в організації.

4.         Модель «Партнерство» припускає:

 

1)         співпрацю працівника і організації;

2)         індивідуально-сумісне планування кар'єри;

3) співпрацю працівника і керівника.

5.         Укажіть альтернативні програми підтримки професійної

кар'єри працівника на стадії кар'єрного розвитку «переоцінка

цінностей» (можна вказати декілька варіантів):

1)         горизонтальне переміщення;

2)         пониження на посаді;

3)         дострокове звільнення або добровільний вихід у відс-тавку;

4)         навчання;

5)         атестація працівника;

6)         винагорода працівника.

6.         Подайте у вигляді схеми традиційну маркетингову конце-

пцію розвитку кар'єри працівників.

Варіант 3

1.         Розкрийте зміст понять: старіння простої робочої сили, перетворююча функція кар'єри, регресивний тип кар'єри, стагна-ція кар'єри, доцентрова кар'єра, «власноручна» кар'єра, «плато» кар'єри.

2.         Індивідуальне планування кар'єри. Технологія організації просування по службі.

3.         Аналіз розвитку кар'єри як соціального феномена. Етапи зародження і розвитку кар'єри.

4.         Ротація - це:

 

1)         заміщення посад вищого рівня;

2)         призначення на посаду одного рівня;

3)         стажування з подальшим підвищенням на посаді;

4)         наставництво як форма професійного росту.

5.         Визначте можливі програми підтримки розвитку праців-

ника, якщо він відчуває потяг до отримання само