Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОРОТКИЙ ЗМІСТ П'ЯТОГО РОЗДІЛУ : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

КОРОТКИЙ ЗМІСТ П'ЯТОГО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Управлінська діяльність в умовах критичного віку (приб-лизно 35-65 років) може стати як головним джерелом стабільнос-ті, так і причиною фрустрації. Для деяких керівників середина кар'єри нерозривно пов'язана із зниженням працездатності, мож-ливістю ухвалення необ'єктивних рішень, порушенням психічної і фізичної рівноваги.

2.         Подібні особові деформації управлінців можуть негатив-но позначатися на роботі всієї організації, що призводить до зни-ження конкурентоспроможності підприємства в цілому.

3.         Особливості керівника в критичному віці можна згрупу-вати таким чином: деформації схвалюваних ним управлінських рішень; зміни у відносинах з підлеглими; деформації менталітету; порушення в емоційній сфері; редукція спонукачів; деформації іміджу керівника; поява в психіці керівника якостей, що прово-кують виникнення непродуктивних конфліктів в колективах.

4.         Для нейтралізації кризової ситуації, пов'язаної з «середи-ною кар'єри», використовуються консультації і надання альтер-натив у просуванні по службі. Можливі три типи пересувань в організації, здатних вивести персонал із кризової ситуації: гори-зонтальне переміщення, пониження і переміщення на колишні посади.

5.         Кажучи про розвиток і планування трудової кар'єри, не-обхідно постійно пам'ятати про заходи, направлені на підтримку мотивації працівника. До них відносяться: систематична перевір-ка терміну роботи персоналу на одній посаді і кероване го–изон-тальне переміщення по службі з інтервалом приблизно в 57 ро-ків; збагачення змісту роботи і розширення її рамок; активне структурне планування організації і застосування гнучких органі-заційних форм; систематичний розвиток організаційної діяльнос-ті, цінність навчання і творчого підходу; реалізація нових форм організаційної взаємодії.