Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.1. Технологія організації просування по службі : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

3.1. Технологія організації просування по службі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Оскільки підприємства ростуть і розвиваються, менеджери повинні приділяти постійну увагу просуванню співробітників і розміщенню їх на відповідних позиціях. Зростання підприємств за допомогою розширення, злиття і придбань приводить до ство-рення нових управлінських місць і зміни обов'язків співробітни-ків, що повинні бути підготовлені до виконання нової і більш складної роботи.

Першою ознакою перспективного підприємства є усвідом-лення того, що якість виконання робіт і його власний розвиток цілком та повністю визначаються можливостями персоналу. У міру того, як змінюються діяльність підприємства і його структу-ра, міняються структура і якість персоналу. Наприклад, знову на-йнятий менеджер має інші потреби і наміри, ніж менеджер у се-редині кар'єри або в передпенсійному віці. Усі ми проходимо ви-значені ступені протягом нашої кар'єри, кожна з яких передбачає відповідні можливості і міру напруги, що впливають на якість роботи.

На рисунку 32 показані фактори, найбільш важливі, з погля-ду планування просування і професійного розвитку управлінської діяльності.

Люди завжди якимось чином просувалися в житті і діяльно-сті, але лише з недавнього часу в системі керування персоналом серйозна увага приділяється шляхам, по яких йде це просування, і типові необхідного планування для досягнення визначених ці-лей. Ключ до рішення проблеми полягає в розумінні того, що вплив на просування роблять не просто фактори і не особистості самі по собі, а скоріше, способи взаємодії цих важливих факторів.

Зовнішні фактори впливу

Внутрішні фактори

 

Профспілки Вимоги Уряду, розпорядження.

закони

Економічні умови, конкуренція

Структурний склад робочої сили

Місцезнаходження

підприємства

Itll.llllS

Мета

Організаційний стиль

Професійний характер роботи

та виробничо-технологічні

умови

Робоча група

Досвід та стиль керування

Програми - УП

Види УП-діяльності

Люди

КритерІЇ ефЄКТИВНОСТІ

 

Рівні умови зайнятості

Аналіз роботи

Набір

Планування

Відбір

Оцінка виконання

Навчання та розвиток

Планування та розви-

ток кар'єри

Оплата праці

Винагорода

Допомога та послуги

Дисципліна

Трудові відносини

Безпека та здоров'я

Розклад (якість життя)

Можливості

Позицїі (підходи

Смаки

Інтереси

Особливості

особистості

Виконання

Правова відповідність Задоволеність Прогули Текучість

Кількість конфліктів Кількість скарг Кількість інцидентів

Кінцеві результати

Конкурентоспроможні продукти та послуги

Рисунок 32 - Фактори, що впливають нарозвиток кар'єри іжиттєвіумови

3 одного боку, фахівці повинні зуміти виявити потреби праців-ників підприємства, а