Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.3. Соціальний статус та освіта : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

2.3.3. Соціальний статус та освіта


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

I статус, і освіта, безумовно, важливі не тільки для того, щоб зайняти менеджерську посаду, але й для того, щоб успішно фун-кціонувати на ній. Типовий західний менеджер високого рангу має як мінімум одну університетську освіту. I мова не просто про наявність диплому, нехай навіть самого престижного університе-ту. Освіта - це насамперед рівень професійної підготовки, уміння застосовувати свої знання й вміння у реальному житті. Ви можете отримати посаду завдяки своєму диплому, але утримати її та упо-ратися з роботою наявність диплома навряд чи допоможе, для цього потрібні насамперед знання та вміння. Успіх визначає не те, що записано в дипломі, а те, що міститься у вашій голові.

«НКМЗ», як лідируюче підприємство в області важкого ма-шинобудування, володіє і потужним науковим потенціалом. На підприємстві в цей час працюють більше 25 кандидатів і докторів наук технічного й економічного профілю. Ми проаналізували за віковим принципом лише 15 працівників, що мають наукові сту-пені. Щодо вікового критерію спостерігається закономірність, виявлена нами раніше. Вибірка керівників з науковими ступеня-ми від 51 до 65 років є найбільш численною й становить 40% від загального числа керівників, що мають наукові ступені (табл. 6).

Таблиця 6

тані no керівниках, що мають вчені ступені          

Вік, років        Кількість керівників, чол.     Кількість керівників, %

30        1          6,7

31-40  3          20

41-50  4          26,6

51-65  6          40

Понад 65        1          6,7

Разом  15        100

Таким чином, можна припустити, що вік від 51 до 65 років є піком професіоналізму у керівників як з вченим ступенем, так і без нього. Отже, наукова продуктивність є значимим, але не ос-новним фактором у кар'єрному рості на машинобудівному виро-бництві.

Що ж стосується соціально-психологічного статусу (похо-дження) як передумови реалізації особистості в менеджменті, то твердження, що високий статус здатний вплинути на кар'єру, у доказах не має потреби. «Один з найбільш надійних способів ста-ти президентом компанії - народитися в родині, що володіє ком-панією», - дотепно помітив Ф. Фідлер. I все-таки багато видатних менеджерів (наприклад, Л. Якокка) починали свої блискучі кар'є-ри з дуже низьких стартових майданчиків, і, навпаки, відомі ви-падки, коли, одержавши у володіння компанію, спадкоємці при-водили її до банкрутства. Таким чином, шлях нагору у менедж-менті відкритий для кожного.