Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

В.С. Савельєва О.Л. Єськов

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2007

ББК 88.57я73

С 12 УДК 316.6:338.24(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №1.4/18-Г-781 від 21.05.2007 р.)

Рецензенти:

Бузько І.Р. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідуюча кафедрою міжнародної економіки Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля;

Богиня Д.П. – доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем праці інституту економіки і прогнозування НАН України, м. Київ;

Червова Л.Г. – доктор економічних наук, професор, завідуюча відділом управ-ління виробництвом Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк.

Савельєва В.С., Єськов О.Л. С 12 Управління діловою кар’єрою. Навч. пос. – К.: Центр учбової літе-ратури, 2007. – 176 с.

ISBN 978-966-364-534-6

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар’єри працівника на підприємстві. Визна-чаються й уточнюються основні поняття в галузі кар’єрного розвитку, досліджу-ються фактори й цінності, що впливають на становлення кар’єри персоналу. Об-ґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар’єрної стратегії розвитку.

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів систе-ми післядипломної освіти.

ББК 88.57я73

ISBN 978-966-364-534-6     © ДДМА, 2007

© Савельєва В.С., Єськов О.Л., 2007 © Центр учбової літератури, 2007