Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перевірте, як ви володієте матеріалом : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

Перевірте, як ви володієте матеріалом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Кар'єра по В. Далю - це...

а)         швидкий успіх;

б)         шлях, хід, поприще;

в)         службово-професійне просування.

2.         Кар'єру, як об'єкт управління вивчали:

1)         філософія;

2)         генетика;

3)         соціоніка;

4)         управління персоналом;

5)         соціологія.

3.         Під конкурентоздатністю працівника варто розуміти:

1)         властивість людського капіталу;

2)         ринкову вартість робочої сили;

3)         ступінь задоволення ринкової потреби в праці;

4)         дії працівника, спрямовані на досягнення цілей орга-нізації.

4.         Функції розвитку кар'єри:

1)         стимулююча;

2)         інформаційна;

3)         управлінська;

4)         інтелектуальна.

5 Етапи кар'єрної еволюції (продовжити перерахування):

1)         виробнича;

2)         комунікативна;

3)         продуктова...

6.         Залежно від спрямованості ступенів внутрішньо-

організаційної кар'єри виділяють такі типи:

1)         статусна;

2)         доцентрова;

3)         цільова;

4)         міжорганізаційна;

5)         монотонна;

6)         спіральна;

7)         спеціалізована;

8)         згасаюча.

7.         Відповідно до фаз розвитку професіонала розрізняють

(доповнити необхідні фази):

1)         оптан;

2)         адепт;

3)         адаптант...

8.         Сучасному керуванню людськими ресурсами властивий

підхід:

1)         сит’аційний;

2)         субєктивно-дійовий;

3)         системно-ситуаційний;

4)         функціональний.

Питання для повторення й обговорення

1.         Що таке кар'єра?

2.         Які основні етапи зародження й розвитку кар'єри?

3.         Які історичні тенденції розвитку кар'єрних прагнень?

4.         Виділіть основні напрямки дослідження кар'єри в різних гу-манітарних і економічних науках.

5.         Дайте визначення конкурентоздатності працівника.

6.         Перелічіть види старіння споживчої вартості робочої сили залежно від його причин.

7.         Які вам відомі фактори, що позитивно впливають на рівень конкурентоздатності працівника?

8.         Назвіть 6 функцій розвитку кар'єри.

9.         Виділіть основні риси «персоналу постійного розвитку» в ор-ганізації.

 

10.       Розкрийте зміст моделі безперервного розвитку в організації.

11.       Перелічіть сучасні концепції розвитку кар'єри.

12.       Назвіть характерні риси регресивного й прогресивного типу кар'єри.

13.       Що таке трудова кар'єра? Чим вона відрізняється від ді-лової кар'єри?

14.       Яка мета кар'єри з позиції працюючого?

15.       У чому різниця між спеціалізованою й неспеціалізованою кар'єрою?

16.       Перелічіть види ділової кар'єри в організації.

17.       Назвіть типи внутрішньоорганізаційної кар'єри залежно від спрямованості її ступенів.

18.       Розкажіть про класифікацію кар'єри, запропоновану Л. I. Лу-кічовою.

19.       Розкрийте зміст моделей кар'єри «трамплін», «сходи», «змія», «роздоріжжя».

20.       Які виділяють напрямки кар'єри менеджера?

21.       Розкрийте зміст вікових етапів кар'єри.

22.       Які вам відомі фази розвитку професіонала?

23.       Які, на ваш погляд, основні причини вибору тієї або іншої професії?

24.       Розкажіть про американський досвід управління кар'єрою.

25.       Розкажіть про японський досвід управління кар'єрою.