Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПЕРШОГО РОЗДІЛУ : Управління діловою кар'єрою : Бібліотека для студентів

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПЕРШОГО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1.         Кар'єрний процес має дві базисні детермінанти - індивідуа-льну й соціальну. Перша пов'язана з актуалізацією потреби людини в забезпеченні власної безпеки й благополуччя в умовах стохастичного середовища, що розвивається, життє-діяльності, друга - зі зростанням значення у всіх суспільних, у тому числі економічних, процесах так званого людського фактора, в основі якого лежать індивідуальні кар'єрні поте-нції, мобілізовані й організовані в інтересах системи й окре-мої особистості.

2.         Кар'єра - це процес і результат узгодження потреби індивіда в самовираженні та інтересів суспільства в максимальному використанні його трудового потенціалу.

3.         Історично кар'єра як соціальне явище з'являється із виник-ненням прибавочного продукту й розвивається при постій-ній зміні умов несприятливих на сприятливі і навпаки.

4.         Наслідком національних особливостей зародження й розви-тку кар'єри можна вважати сформовану в слов'ян «кар'єрну ментальність»: любов до дармового, кумівство, опіку з боку батьків, надію на широку батьківську спину з боку дітей, ві-ру у всесильність «зв'язків», схильність приписувати кар'єр-ні невдачі несприятливим зовнішнім умовам, заздрість чу-жим успіхам.

5.         В міру історичного розвитку досліджуваного об'єкта чітко визначаються такі тенденції: переміщення від наслідуваного статусу до здобутого, гуманізація суспільних відносин і трансформація поняття кар'єри в сфері тенденції гуманізації, кар'єра охоплює усе більш широку сферу діяльності люди-ни, розширення можливостей у сфері «кар'єризму». На наш погляд, ці історичні тенденції будуть проявлятися й надалі.

6.         Сутність кар'єри виражається в її протиріччях: протиріччя між соціальним й індивідуальним в кар'єрі, діалектика про-цесу й результату, протиріччя між суб'єктивним й об'єктив-ним, між можливістю й дійсністю, між необхідним й наяв-ним. Беручи до уваги ці протиріччя, можна стверджувати, що залежно від того, до якого з полюсів у розвитку кар'єри

схильний індивід (наприклад, необхідного або наявного) ва-ріюється значимість тих або інших факторів, що впливають на розвиток кар'єри даного індивіда. 7. Залежно від того, наскільки погоджені сутнісні протиріччя в кар'єрі того або іншого індивіда, можна говорити про те, на-скільки реалізовані його кар'єрні потенції. Таким чином, управління кар'єрним процесом полягає в узгодженні сутні-сних протиріч кар'єри. Реалізація цих принципів у єдності й у рамках однонаправленої зацікавленості можлива за умови зміни підходу до кар'єри - уяви про неї як про можливості самореалізації для індивіда й можливості підвищення ефек-тивності використання трудового потенціалу суспільства.