Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА : Трудове право України : Бібліотека для студентів

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

магниевый скраб beletage

Нормативні джерела

Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 року № 1127-XIV // Відо-мості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 50. – Ст. 433.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 року // Відомості Вер-ховної Ради (ВВР), 2007. – № 51.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Голос України від 10.12.2008 – № 236.

Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 груд-ня 1991 року № 1975-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 15. – Ст. 188.

Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприєм-ству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недоста-чею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 22. – Ст. 173.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну без-пеку» від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 12. – Ст. 81.

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997. – № 2. – Ст. 4.

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 27. – Ст. 385.

Закон України «Про внутрішні війська МВС України» від 26 березня 1992 року № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 29. – Ст. 397.

Закон України «Про державні нагороди України» від 16 березня 2000 року № 1549-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 21. – Ст. 162.

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та со-ціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР // Відо-мості Верховної Ради (ВВР), 1997. – № 50. – Ст. 302.

Закон України «Про Державну Прикордонну службу України» від 03 квітня 2003 року № 661-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003. – № 27. – Ст. 208.

Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 52. – Ст. 490.

Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 23. – Ст. 183.Трудове право України

Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998. – № 1. – Ст. 1.

Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» від 04 листопада 2004 року № 2150-IV // Відомості Верхо-вної Ради (ВВР), 2005. – № 2. – Ст. 40.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ // Відомості Вер-ховної Ради (ВВР), 1994. – № 27. – Ст. 218.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху-вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумов-леними похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-ІІІ // Відомості Верхо-вної Ради (ВВР), 2001. – № 14. – Ст. 71.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-ня на випадок безробіття» від 02 березня 2000 року № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 22. – Ст. 171.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра-хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю-вання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 46-47. – Ст. 403.

Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – № 14. – Ст. 170.

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого іму-нодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 року № 1972-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 11. – Ст. 152.

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 29. – Ст. 228.

Закон України «Про Збройні Сили України» від 06 грудня 1991 року № 1934-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 9. – Ст. 108.

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 року № 3356-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 36. – Ст. 361.

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини дохо-дів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 49. – Ст. 422.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997. – № 24. – Ст. 170.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 pоку № 586-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 17. – Ст. 121.

Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року № 2436-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. – № 32. – Ст. 171.Використана література

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів пра-ці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994. – № 4. – Ст. 18.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Украї-ні» від 21 березня 1991 року № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – № 21. – Ст. 252.

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 49. – Ст. 668.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05 листопада 1991 року № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 3. – Ст. 10.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02 вересня 2008 року № 345-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2008. – № 42-43. – Ст. 293.

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року № 3745-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994. – № 5. – Ст. 21.

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верхо-вної Ради (ВВР), 1998. – № 34. – Ст. 227.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 бе-резня 2000 року № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 23. – Ст. 176.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-ства» від 04 лютого 1994 року № 3929-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994. – № 23. – Ст. 161.

Закон України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 року № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – № 53. – Ст. 793.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999. – № 45. – Ст. 397.

Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року № 2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 27. – Ст. 382.

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. – № 33. – Ст. 175.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05 лютого 1993 року № 2998-ХІІ // Відомості Верхо-вної Ради (ВВР), 1993. – № 16. – Ст. 167.

Закон України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 45. – Ст. 425.

Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15 лютого 1995 року № 56/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995. – № 9. – Ст. 58.Трудове право України

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраж-дали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. – № 16. – Ст. 200.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листо-пада 1992 року № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 3. – Ст. 17.

Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 8. – Ст. 56.

Закон України «Про судоустрій України» від 07 лютого 2002 року № 3018-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994. – № 51. – Ст. 446.

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ // Відомості Вер-ховної Ради (ВВР), 2000. – № 40. – Ст. 338.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР // Ві-домості Верховної Ради (ВВР), 1994. – № 36. – Ст. 340.

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відо-мості Верховної Ради (ВВР), 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. – № 3-4. – Ст. 21.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» від 15 лис-топада 2004 року № 255.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Положення про порядок за-безпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інши-ми засобами індивідуального захисту» від 24 березня 2008 року № 53.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Типового положення про ді-яльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці» від 21 березня 2007 року № 56.

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Типового положення про ко-місію з питань охорони праці підприємства» від 21 березня 2007 року № 55.Використана література

Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про затверджен-ня Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню ко-лективних трудових спорів (конфліктів)» від 24 квітня 2001 року № 92.

Наказ Міністерства освіти України «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів систе-ми Міністерства освіти України» від 20 грудня 1993 року № 455.

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчаль-них і професійних навчально-виховних закладів України» від 23 березня 1994 року № 79.

Наказ Міністерства праці України «Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) мате-ріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність» від 12 травня 1996 року № 43.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Перелі-ку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких за-бороняється застосування праці неповнолітніх» від 31 березня 1994 року № 46.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Пере-ліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» від 29 грудня 1993 року № 256.

Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993. – № 4. – Ст. 19.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне со-ціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР// Відомості Верхо-вної Ради (ВВР), 1998. – № 23. – Ст. 121.

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» від 06 листопада 1991 року № 1796-ХІІ // Відо-мості Верховної Ради (ВВР), 1992. – № 4. – Ст. 15.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірни-чого нагляду» від 15 липня 2005 року № 590.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, не дозволе-них для виплати заробітної плати натурою» від 3 квітня 1993 року № 244.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевла-штування в Україні» від 1 листопада 1999 року № 2028.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю» від 30 серпня 2000 року № 1351.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки» від 11 квітня 2002 року № 500.Трудове право України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України» від 27 грудня 2006 року № 1830.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Положення про дисциплі-ну працівників залізничного транспорту» від 26 січня 1993 року № 55.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колектив-них договорів» від 5 квітня 1994 року № 225.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22 січня 1996 року № 116.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 року № 1662.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» від 12 липня 2005 року № 576.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 року № 163.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» від 21 лютого 2001 року № 159.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 року № 695.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 року № 255.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку ро-біт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового госпо-дарства і Порядку його застосування» від 9 червня 1997 р. № 570.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки керівним працівниками навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 року № 34.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов'язана з дер-жавною таємницею» від 16 листопада 1994 року № 779.Використана література

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення» від 27 квіт-ня 1998 року № 578.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку се-зонних робіт і сезонних галузей» від 28 березня 1997 року № 278.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 року № 597.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлашту-вання випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюва-лась за державним замовленням» від 22 серпня 1996 р. № 992.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програ-мами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників» від 26 травня 2005 року № 402.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків ви-робництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає пра-во на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 року № 1290.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31 січня 2007 року № 70.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення атестації державних-службовців» від 28 грудня 2000 р. № 1922.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Кон-ституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгля-ду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9.

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14.

Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про затвердження типо-вих правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службов-ців підприємств, установ, організацій» від 20 липня 1984 року № 213.

Рішення Конституційного Суду України (у справі про профспілку, що діє на підприємстві) від 29 жовтня 1998 року № 14-рп/98.

Рішення Конституційного Суду України ( у справі про атестацію дер-жавних службовців) від 8 липня 2003 року № 15-рп/2003.Трудове право України

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових ро-бітників і службовців» від 24 вересня 1974 р. № 311-09.

Указ Президента України «Про утворення Національної служби посе-редництва і примирення» від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомос-ті Верховної Ради (ВВР), 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

Літературні джерела

Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І. Трудове право України. – К., 2000.

Власов В.И., Крапивин О.М. Разрешение индивидуальных трудовых споров. (Начало) // Гражданин и право. – М.; Новая правовая культура, 2000. – № 4. – с.50Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург, 1997.

Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. Міжнародне приватне право. Підручник. – 3-тє вид. – К.: Атіка, 2005. – 544 с.

Гусов К. Н., Курилин М. Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). – М., 1992.

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004. – 496 с.

Демидова С.Е. Пути разрешения коллективных трудовых споров // Библиотечка профсоюзного активиста. М., 2000. № 5.

Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отно-шений. – К.: УМК ВО. – 1992.

Ершов В.В., Ершова Е.А. Международные трудовые стандарты и рос-сийское трудовое право // Трудовое право 2001. № 1.

Зайкин А.Д., Ремизов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной платы. М., 1999.

Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999.

Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследова-ние. М., 2001.

Киселев И. Я. Международное трудовое право. — М., 1997.

Конвенції МОП // Інформаційний бюлетень з охорони праці.

Коршунов Ю.Н. Комментарий законодательства об охране труда. М., 2000.

Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М., 2001.

Куренной А.М. Трудовое право: на пути к рынку. М., 2003.

Курс российского трудового права. В 3-х т. / Под ред. С. П. Маврина, А. С. Пашкова, Е. Б, Хохлова. Т. 1. СПб., 1996; Т. 2. М., 2001.

Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части. Томск, 2002.

Лушникова М.В. Государство, работодатели и работники: исто-рия, теория и практика правового механизма социального партнерства (сравнительно-правовое исследование). Ярославль, 1997.Використана література

Маврин С.П. Современные проблемы общей части российского трудо-вого права. СПб., 1993.

Молодцов М.В., Головина С.Ю. Трудовое право России: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 640 с.

Никитин Е. Порядок разрешения коллективного трудового спора // Российская юстиция. 1998. № 7.

Никитский В.И., Орловский Ю.И. Предмет и метод трудового права // Государство и право. 2004. № 1.

Нуртдинова А.Ф. Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений в современной России. М., 1998.

Нуртдинова А.Ф., Окуньков Л.А., Френкель Э.Б., Комментарий к за-конодательству о социальном партнерстве. С. 61.

Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Практика применения законодатель-ства о труде. Научно-практическое пособие. М., 2000.

Панина А.Б. Трудовое право: вопросы и ответы М., 2003.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.

Полетаев Ю.Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве. М., 2001.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отноше-ний. М., 1972.

Саликова Н.М. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации. Екатеринбург, 2002.

Сафонов В.А. О некоторых принципах регулирования трудовых отно-шений //Государство и право. 2004. №7.

Скачкова Г.С. Договоры (контракты) о труде в различных сферах дея-тельности. М., 2001.

Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999.

Скобелкин В.В., Передерин С.В. и др. Трудовое процедурно-процессуальное право. Воронеж, 2002.

Смирнов О.В. Основные принципы трудового права. М., 1997.

Ставцева А.И. Разрешение трудовых споров. М., 1998.

Сырватская Л.А. Трудовое право. Учебник. М., 2002.

Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. — М., 1999.

Трудовое право. Учебник. Изд-е второе. Под ред. О.В. Смирнова. – М.Проспект. – 1997.

Трудовое право. Конспект лекций. В.Н. Толкунова. М., 2003.

Трудове право України: Підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева, Т. М. Додіна та ін. — С 538.

Трудовое право России. Учебник /Под ред. Р.З.Лившица и Ю.П.Орловского. М., 2004.

Хохлов Е. Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. СПб., 2000.

Чуча С. Ю. Становление и перспективы развития социального парт-нерства в Российской Федерации. М., 2001.