Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу (ст. 259 КЗпП України).

Головним серед таких ороанів є Державний департамент на-гляду за додержанням законодавства про працю, що діє у скла-ді Міністерства праці та соціальної політики України, і підвідомчі йому територіальні державні інспекції праці в областях, містах Ки-єві та Севастополі, які входять до складу управлінь праці та зайня-тості населення відповідно обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Вони утворюють єдину систему нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм влас-ності і господарювання.

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та територіальні інспекції праці свою діяльність здійсню-ють у взаємодії з органами державного управління охороною праці, органами державної податкової служби, правоохоронними орга-нами, місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, профспілковими об'єднаннями, пред-ставниками сторін, які підписали галузеві, регіональні угоди та ко-лективні договори.

Контроль за додержанням законодавства про працю здійснюєть-ся щодо базових інститутів трудового права: прийому на роботу; змі-ни умов трудового договору; припинення трудових правовідносин; ведення трудових книжок; робочого часу і часу відпочинку; оплати праці, гарантій і компенсацій; укладення та виконання галузевих і регіональних угод, колективних договорів; трудових відносин у разі банкрутства та приватизації підприємств; відшкодування шкоди, за-подіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків; праці жінок, мо-лоді, і