Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 1. Поняття, предмет і класифікація трудових спорів : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття, предмет і класифікація трудових спорів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Усіма великими відкриттями і досягненнями людина зобов’язана праці. Все, чим ми користуємося у повсякденному житті, починаю-чи від звичайних побутових приладів і закінчуючи найскладнішими автоматичними системами, – є результатом цілеспрямованої тру-дової діяльності багатьох поколінь. Саме вона складає матеріальну основу життя будь-якого суспільства в усі часи.

Відносини, що складаються між учасниками суспільного вироб-ництва, регулюються правом, причому норми права регулюють не сам процес праці, а відносини, які виникають або в процесі трудової діяльності, або лише у зв’язку з отриманням її результатів.

Так, відносини із розгляду і вирішення трудових спорів вини-кають у зв’язку з необхідністю розв’язання суперечностей як між працівником і роботодавцем (індивідуальні трудові спори), так і між трудовим колективом та адміністрацією як органом підприємства, установи, організації (колективні трудові спори) з приводу встанов-лення чи зміни умов праці, а також застосування конкретних норм трудового законодавства в конкретних ситуаціях (зокрема, щодо оплати праці, заохочень, стягнень тощо).

Трудові спори слід розглядати як явище, невід’ємно притаманне природі трудових відносин, в основі якого лежать об’єктивні проти-річчя в інтересах роботодавця та працівника. Ці протиріччя обумов-лені відмінністю їх соціально-економічного становища і знаходять свій вияв у тих розбіжностях, які базуються на суперечностях у пра-вовій чи принаймні у соціально-правовій оцінці фактичних обста-вин, що виникають в процесі трудової діяльності. Те, що з позицій роботодавця видається правомірним і обґрунтованим, може оціню-ватися працівником як безпідставне і невмотивоване обмеження його законних прав та інтересів. Тому, незважаючи на те, що коло взаємних прав та обов’язків сторін (роботодавця та працівника), якТрудове право України

правило, достатньо чітко визначено в законодавчому та дог