Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 6. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 6. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Матеріальна відповідальність – один з найбільш дієвих способів захисту права власності роботодавця і майнових прав працівника. Цей правовий інститут покликаний забезпечувати нормальні тру-дові відносини, а також сприяти зміцненню трудової дисципліни.Трудове право України

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності становить собою обов'язок однієї сторони тру-дового договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) – відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановленому законом розмірі й порядку.

В основі матеріальної відповідальності лежить обов'язок пра-цівника дбайливо ставитися до майна роботодавця та вживати захо-дів щодо запобігання шкоди, а також обов'язок самого роботодавця створити умови, необхідні для нормальної роботи, забезпечити здо-рові та безпечні умови праці, а також впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки та санітарно-гігієнічні умови, які запобігають вироб-ничому травматизмові і виникненню професійних захворювань пра-цівників. Невиконання чи неналежне виконання таких обов'язків, покладених на сторін трудового договору, якщо внаслідок цього за-подіяна матеріальна шкода, утворює собою трудове майнове право-порушення і є підставою для матеріальної відповідальності.

Матеріальна відповідальність працівника та матеріальна від-повідальність роботодавця відрізняються між собою розміром від-шкодованої шкоди, порядком відшкодування, характером правових норм, що їх регулюють. Так, обсяг матеріальної відповідальності працівника, за загальним правилом, визначається розміром завданої шкоди в межах середнього заробітку працівника (зобов'язання по-вного відшкодування виникає у випадках, прямо зазначених у зако-ні). Роботодавець відшкодовує завдану працівнику шкоду в повно-му обсязі незалежно від влас