Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 5. Порядок надання і оплати відпусток : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 5. Порядок надання і оплати відпусток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Право на відпустки закріплено у Законі України «Про відпуст-ки», згідно з яким громадянам, які перебувають у трудових відно-синах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності , видів діяльності та галузевої приналежності, а та-кож тим, хто працює за трудовим договором у фізичної особи, нада-ються щорічні відпустки (основні та додаткові) із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. При чому іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, ма-ють право на відпустки нарівні з громадянами України. Право пра-цівників на щорічну відпустку не залежить від місця та умов роботи, виконуваної трудової функції, строку трудового договору, категорії працівників.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникам з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до за-кінчення робочого року.

Відпустки надаються працівникам за наявності у них відповід-ного стажу, який дає право на відпустку. Законодавством України визначено порядок обчислення стажу, який дає право на щорічні відпустки. При цьому встановлені правила обчислення стажу робо-ти, який дає право на щорічну основну відпустку, і окремо визначаТрудове право України

ється стаж роботи, з яким пов'язується право на щорічну додаткову відпустку.

До стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються такі періоди:

а)         час фактичної роботи працівника на умовах трудового договору

(в тому числі на умовах неповного робочого часу);

б)         час, коли працівник фактично не працював, якщо за ним згідно

із законодавством зберігається місце роботи і заробітна плата

повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного

прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведен-

ням на іншу роботу). Наприклад, час перебування в оплачуваній