Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 4 . Поняття та види відпусток, їх тривалість : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 4 . Поняття та види відпусток, їх тривалість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Одним з видів часу відпочинку, передбаченим трудовим зако-нодавством, є відпустки. Відпустка – це найтриваліший вид часу відпочинку, який передбачає тимчасове оплачуване або безоплат-не звільнення роботодавцем працівника від виконання трудових обов’язків протягом встановленої законом або угодою сторін, кіль-кості календарних днів із збереженням за працівником місця роботи на цей період.

Стаття 45 Конституції України передбачає право працюючих на відпочинок, яке забезпечується наданням оплачуваної щорічної відпустки. Порядок надання відпусток регулюється КЗпП України, Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 p. зі зміна-ми та доповненнями, а також іншими законодавчими та підзаконни-ми нормативно-правовими актами. Закон України «Про відпустки» встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення пра-цездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоТрудове право України

волення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Відпустки за своїм характером та призначенням бувають досить різноманітними. Є відпустки, які дійсно встановлюються з метою сприяння працівнику найбільших можливостей для відпочинку і від-новлення трудових сил та надаються, як правило, на кінець кожного робочого року; інші, хоч і називаються відпустками, але до відпочинку мають віддалене відношення (творчі відпустки або такі, що гаранту-ються матерям після народження ними дітей (соціальні відпустки).

Тому відпустки — це такі календарні періоди працюючих грома-дян, протягом яких вони вільні від виконання основних трудових обов'язків і мають право використовувати їх на власний розсуд або за призначенням.

Закон України «Про відпустки» встановлює наступні види від-пусток:

1)         щорічні відпустки:

—        основна відпустка;

—