Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Трудове право України : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

За загальною редакцією В. Е. Теліпко НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

УДК 349.2(477)(075.8) ББК 67.405(4Укр)я73 ТТеліпко В. Е., Дутова О. Г.

Т 31 Трудове право України: Навч. посіб.\ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбо-вої літератури, 2009. – 456 с.

ISBN 978-966-364-910У навчальному посібнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України.

Розглядаються найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Де-тально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб’єктність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому договору та колективним договорам і угодам. Окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні.

Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів ви-щих навчальних закладів та усіх хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в Україні.

УДК 349.2(477)(075.8) ББК 67.405(4Укр)я73

ISBN 978-966-364-910-8     © Теліпко В. Е., Дутова О. Г. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.