Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
§ 8. Основні принципи трудового права України : Трудове право України : Бібліотека для студентів

§ 8. Основні принципи трудового права України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 

Загрузка...

Суспільна організація праці, яка виражає економічні закономір-ності суспільної праці, визначає зміст основних положень, на яких базується право. Ці основні положення, що є визначальними в дано-му суспільстві, прийнято називати основними принципами суспіль-ної організації праці.

Із наведеного вище можна зробити висновок, що під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в правових ак-тах економічні закономірності організації суспільного виробництва і розподілу у формі основних, керівних положень, основних засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загаль-ну спрямованність і найбільш істотні риси його змісту. Ці основні правові положення конкретизуються в нормативних актах, якими регулюється праця робітників і службовців. Вони мають регулюю-чий характер і підкріплені державним примусом.

Правові ідеї і тенденції можуть вважатися основними принци-пами трудового права лише тоді, коли вони відповідають певним ви-могам. Це повинні бути саме такі правові ідеї, що спрямовані на ре-гулювання суспільних трудових відносин. Вони мають відображати принципи політики держави в галузі регулювання поведінки учас-ників в суспільних трудових відносинах. При цьому кожна правова ідея повинна проявлятись у законодавстві про працю таким чином, аби бути закріпленою в конкретній правовій нормі.

Основні принципи лежать в основі всіх норм трудового права, в основі правового регулювання праці в цілому. Вони повинні адек-ватно відображати сутність суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані.Трудове право України

Встановлення та юридичне закріплення принципів трудового права має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Без урахування загальних засад, на яких формується трудове право, неможливо ані на-лежно його тлумачити, ані ефективно застосовувати його норми. Отже, принципами трудового права як системи норм, покликаних забезпечу-вати трудові та