Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ : Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

1.         Які найбільш цінні речовини надходять в організм людини з продуктів пере-робки зерна?

2.         Як формується асортимент функціональних продуктів харчування на основі зернової сировини?

3.         Порівняйте харчову цінність вихідної сировини та збагачених зернових про-дуктів.

4.         Приведіть основні групи збагачених зернових продуктів функціонального призначення.

5.         Порівняйте хімічний склад пшеничного борошна, одержаного за традиційною технологією і зернових продуктів з підвищеним вмістом периферичних частин зерна.

6.         Охарактеризуйте асортимент сухих сніданків на основі висівок.

7.         Які особливості отримання зародкових пластівців з пшениці за різними тех-нологіями?

8.         Наведіть асортимент натуральних зернових сумішей для виробництва хлібо-булочних продуктів.

9.         Які способи підвищення харчової цінності сухих продуктів на основі екстру-зійної технології?Що собою являє «Протамін екструзійний»?

10.       У чому перевага отримання харчових збагачувачів функціонального призна-чення з використанням напівфабрикатів зернових культур з додаванням лікарських рослин?

11.       Порівняйте склад полівітамінних преміксів, які використовують для зернобо-рошняних продуктів.

12.       Порівняйте вітамінний склад зерна і зернобобових продуктів.

13.       Порівняйте склад полівітамінних преміксів різних типів продуктів на їх основі.

14.       Які особливості отримання функціональних продуктів із зернової сировини на основі біотехнологій?

15.       Яка роль біотехнологічних методів у формуванні властивостей нових про-дуктів?

16.       Що собою являють білкові концентрати з висівок, борошенців та шротів?

17.       Порівняйте властивості модифікованих зернових видів крохмалю.

18.       В чому особливості отримання глюкозних зернових сиропів і їх харчова цін-ність?

19.       Що собою являє сироп «Мальтоізин»?

20.       Які особливості отримання зернових біопродуктів та їх асортимент і харчова цінність?

21.       Які функціональні продукти найбільш поширені із сої і тритікале?

22.       Дайте характеристику асортименту круп функціонального призначення.

23.       Порівняйте склад і харчову цінність нових крупів.

24.       Які відмінні особливості БАД «Інулонг» і з якою метою він використовуєть-ся для виробництва харчових концентратів?

25.       Порівняйте склад пластівців і харчових концентратів на їх основі?

26.       Які способи поліпшення споживних властивостей і вдосконалення асорти-менту макаронних виробів?

27.       Які збагачувачі використовують для макаронних виробів?

28.       Яка роль борошна цільнозмолотого амарантового у формуванні властивос-тей макаронних виробів?

29.       Порівняйте споживні властивості макаронних виробів і особливості аміно-кислотного складу з використанням амарантового борошна та композитних су-мішей.

30.       З якою метою використовують β-каротин, соєвий лецитин, морську капусту, вітайод, тирейод, гомогенізовані пасти та концентрати овочеві у макаронному ви-робництві?

31.       Способи поліпшення споживних властивостей хліба.

32.       Якими принципами керуються під час проектування хлібобулочних виробів функціонального призначення?

33.       Які особливості хлібобулочних виробів, що використовують в дієтотерапії?

34.       Особливості формування асортименту виробів з використанням висівок.

35.       Порівняйте склад, властивості зернового і хліба традиційного асортименту.

36.       Які нетрадиційні види сировини тваринного і рослинного походження вико-ристовують для підвищення харчових цінності хлібобулочних виробів?

37.       Що собою являє «Глюкорн», як він впливає на споживні властивості хліба?

38.       Які відмінні особливості хліба з диспергованим біоактивованим зерном?

39.       Яке значення β-глюкану і складових амарантового борошна у складі хлібо-булочних виробів?

40.       Які функціональні властивості соєвих білків найбільш важливі для хлібопе-карної галузі?

41.       З якою метою використовують інші продукти переробки сої у хлібопекар-ному виробництві?

42.       Які мікронутрієнти забезпечують функціональні властивості хлібобулочних виробів?

43.       Наведіть асортимент хлібобулочних виробів з внесеними мікронутрієнтами.

44.       Яку цінність забезпечують вітамінно-мінеральні премікси ТМ «Валетек»?

45.       Дайте характеристику асортименту йодованих хлібобулочних виробів.

46.       Відмінні особливості хлібобулочних виробів з додаванням інуліну, цикорію і β-каротину.

Який асортимент хліба випускається з додаванням насіння льону, полівіта-мінного порошку, комплексних сполук, пюре із цукрового буряку з добавками ово-чевого порошку, пектинової суміші, БАД тваринного походження «Цигапан»?(a