Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ : Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

Систематизація термінів щодо функціональних продуктів харчування започат-кована введенням ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые, продукты пищевые функциональные. Термины и определения», який введено з 10.07.2006 року. Він включає нові терміни: «функціональний харчовий продукт», «збагачений харчовий продукт», «фізіологічно функціональний інгредієнт», «пробіотичний харчовий продукт», «пробіотик», «пребіотик», «синбіотик».

Стандарт визначає функціональний харчовий продукт як продукт, що призначе-ний для систематичного споживання у складі харчових раціонів всіма віковими групами здорового населення. Він знижує ризик розвитку захворювань, пов’язаних з харчуванням, зберігає і поліпшує здоров’я за рахунок наявності в його складі фі-зіологічно функціональних харчових продуктів.

Збагачений харчовий продукт — функціональний харчовий продукт, отриманий додаванням одного або декількох «фізіологічно функціональних харчових інгредіє-нтів» до традиційних харчових продуктів з метою попередження або виправлення дефіциту харчових речовин.

Фізіологічно функціональний харчовий інгредієнт — речовина або комплекс ре-човин тваринного, рослинного, мікробіологічного, мінерального походження або ідентичні натуральним, а також живі мікроорганізми, які входять до складу функ-ціонального харчового продукту, що здатні надавати витончений ефект на одну чидекілька фізіологічних функцій, процеси обміну речовин в організмі людини за умови систематичного споживання у кількостях, які складають від 10 до 50 % від добової фізіологічної потреби. До фізіологічно функціональних харчових інгредіє-нтів відносять біологічно активні й (або) фізіологічно цінні, безпечні для здоров’я: харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини, поліненасичені жирні кислоти, пробіотики, пребіотики або синбіотики.

Пробіотичний харчовий продукт — функціональний харчовий продукт, який зберігає в якості фізіологічно функціонального харчового інгредієнта спеціально виділені штами корисних для людини (непатогенних й нетоксигенних) живих мік-роорганізмів, що сприятливо діють на організм людини, завдяки нормалізації мік-рофлори травного каналу.

Пробіотик — фізіологічно функціональний харчовий інгредієнт у вигляді кори-сних для людини (непатогенних і нетоксичних) живих мікроорганізмів, які забезпе-чують за умови систематичного споживання в їжі безпосередньо у вигляді препара-тів або біологічно активних речовин до їжі чи до складу харчових продуктів сприятливу дію на організм людини в результаті нормалізації складу й підвищення біологічної активності нормальної мікрофлори кишечника.

Пребіотик — фізіологічно функціональний харчовий інгредієнт у вигляді речо-вини або комплексу речовин, які забезпечують внаслідок систематичного спожи-вання в їжі за рахунок харчових продуктів сприятливу дію на організм людини в результаті вибіркової стимуляції росту або підвищення біологічної активності нор-мальної мікрофлори кишечника. Основними видами пребіотиків є: ди- і трицукри-ди, оліго- і поліцукриди, багатоатомні спирти, амінокислоти й пептиди, ферменти, органічні низькомолекулярні і ненасичені вищі жирні кислоти, антиоксиданти, ко-рисні для людини рослинні й мікробні екстракти та ін.

Синбіотик — фізіологічно функціональний харчовий інгредієнт, який являє со-бою комбінацію пробіотиків і пребіотиків, в якій останні підсилюють фізіологічні функції й процеси обміну речовин в організмі людини.

Пропонують також інші визначення основного терміну.

На думку відомого німецького вченого проф. К. О. Хонікеля, функціональний продукт — це:

•          харчовий продукт (не добавка, пігулка або порошок), отриманий із природних інгредієнтів;

•          продукт, що входить у щоденний раціон харчування людини;

•          продукт, що регулює визначені процеси в організмі.

Частина науковців вважає функціональними продукти, які створені людиною з

метою надання їм певних властивостей, направлених на підтримання здоров’я. До функціональних в основному відносяться продукти:

•          збагачені (з додаванням вітамінів, мікронутрієнтів, харчових волокон та ін.);

•          з яких видалені не рекомендовані медиками сполуки (мікроелементи, глікози-ди, лактоза та ін.);

 

•          в яких видалені деякі речовини і замінені на інші компоненти. Традиційно їх поділяють на:

•          дієтичні, направлені на лікування аліментарно-залежних захворювань;

•          профілактичного призначення (серцево-судинні, ожиріння та ін.);

•          спеціалізовані, направлені на одну функцію (для спортсменів);

збагачені (добавлені або заміщені мікронутрієнти);•        БАД до їжі (носії мікронутрієнтів — вітамінів, мінеральних речовин, харчових

волокон, пребіотиків та ін.).