Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ : Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

магниевый скраб beletage

1.         Які аспекти включає наукова стратегія створення продуктів здорового харчу-вання?

2.         Яким чином підбирають мікронутрієнти для створення продуктів здорового харчування?

3.         Які способи внесення мікронутрієнтів у відповідні харчові маси?

8o

4.         Якими принципами керуються під час збагачення харчових продуктів біоло-гічно активними речовинами?

5.         На які групи поділяють функціональні продукти?

6.         Що покладено в основу класифікації харчових інгредієнтів?

7.         За якими біологічними та фармакологічними властивостями оцінюють функ-ціональні інгредієнти?

8.         Приведіть основні групи функціональних інгредієнтів харчових продуктів.

9.         Дайте характеристику олігоцукридів та виділіть їх основні функції.За якими функціональними властивостями оцінюють резистентні види крох-малю?

10.       Дайте характеристику асортименту нових технологічно-функціональних інг-редієнтів.

11.       Чим відрізняються окремі групи харчових волокон і які фізіологічні ефекти характерні для відповідних волокон?

12.       Які особливості будови і властивостей відповідних харчових волокон?

13.       Охарактеризуйте властивості харчових волокон Witacel різних торгових ма-рок.

14.       Порівняйте споживні властивості основних видів цукрозамінників і поліцук-ридів.

15.       Які глікозиди та ізопреноїди містяться у харчових продуктах?

16.       Порівняйте роль ізофлавонів та ω-3 і ω-6 жирних кислот.

17.       Приведіть основні напрями фізіологічної дії ω-3 жирних кислот.

18.       Фізіологічна роль і функціональні властивості окремих амінокислот, пептидів і ферментів

19.       Виділіть найбільш важливі технологічні операції отримання лактози і лакто-ферину. З якою метою вони використовуються?

20.       Що покладено в основу класифікації ферментів?

21.       Роль окремих вітамінів, вітамінів-антиоксидантів і коензиму Q-10 у функціо-нальному харчуванні.

22.       Яке значення найбільш важливих мікроелементів у функціональному харчу-ванні?

23.       За якими ознаками класифікують біоантиоксиданти?

24.       Роль флавоноїдів, біогенних амінів, сірковмісних сполук селену, токоферолів, фосфоліпідів у функціонуванні організму.

25.       Охарактеризуйте роль пробіотиків у нормалізуванні складу й функцій травно-го каналу.

26.       Наведіть основні групи пробіотиків.

27.       Яким вимогам повинні відповідати мікроорганізми, що служать основою пробіотиків?

28.       Розкрийте антимікробну активність лактобактерій і виділіть основні переваги пробіотиків.

29.       Які Ви знаєте групи пробіотиків?

30.       Виділіть основні властивості біфідо- і лактобактерій.

31.       Які Ви знаєте групи і види пребіотичних сполук?

32.       Яким вимогам повинні відповідати пребіотики?

33.       Фізіологічна дія лактулози і для яких продуктів вона використовується?

34.       Які   відмінності   між   трансгалактозильованими   олігоцукридами,   фрукто-олігоцукридами та ізомальтоолігоцукридами?

35.       Виділіть найбільш цінні властивості лактулози і мікрокристалічної целюлози.