2.4. ХАРЧОВІ ВОЛОКНА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

Харчові волокна (сума поліцукридів та лігніну) відносять до пребіотиків, які не перетравлюються ендогенними секретами шлунково-кишкового тракту людини: Вони поділяються на три групи:

1.         Харчові волокна, які ферментуються бактеріями: пектин (овочі, фрукти); ка-меді — водорозчинні клейкі поліцукриди, які складаються з глюкози, галактози, манози, арабінози, рамнози та їх уронових кислот; слизі — поліцукриди із насіння льону, морських водоростей; геміцелюлоза (злакові, кукурудза).

2.         Харчові волокна, які частково ферментуються бактеріями: целюлоза, геміце-люлоза.

3.         Неферментовані волокна: лігнін.

Вміст харчових волокон у продуктах неоднаковий. Середня кількість (1—1,9 г/100 г

продукту) міститься у моркві, солодкому перці, петрушці, редисі, гарбузах, дині, чор-носливі, лимоні, апельсинах, брусниці, квасолі, гречаній та перловій крупах, житньому хлібі. Більш високий вміст (2—3 г/100 г продукту) виявлений у часнику, журавлині, червоній та чорній смородині, чорноплідній горобині, хлібі з білково-висівкового бо-рошна. Більш як 3 г/100 г продукту харчових волокон міститься у кропі, куразі, полу-ниці, малині, чаї (4,5 г/100 г), вівсяному борошні (7,7 г/100 г), пшеничних висівках (8,2 г/100 г), сушеній шипшині (10 г/100 г), смажених зернах кави (12,8 г/100 г), вівсяних висівках (14 г/100 г).

Харчові волокна мають численні фізіологічні ефекти, які визначають нормальне функціонування організму:

1. Утримують воду і тим самим збільшують осмотичний тиск у порожнині шлу-нково-кишкового тракту, масу та об’єм фекалій, нормалізують електролітичнийсклад   кишкового   вмісту   внаслідок   чого   стимулюється  моторика  шлунково-кишкового тракту.

2.         Мають високу сорбційну активність, чим пояснюється їх виражений детокси-каційний ефект.

3.         Мікрофлора товстої кишки, яка перетравлює ферментовані та частково фер-ментовані волокна, отримує енергетичний та пластичний матеріал для свого росту і проліферації.

4.         Коротколанцюгові жирні кислоти, які утворюються в результаті активності мікрофлори, необхідні для нормального функціонування та репарації колоноцитів.

Добова потреба у харчових волокнах дорослої людини становить 20—35 г, але реально середньостатистичний європеєць отримує їх не більше 13 г. Недостатність харчових волокон у раціонах призводить до ряду патологічних станів, так або ін-акше пов’язаних з порушенням мікрофлори кишечнику. З дефіцитом харчових во-локон у раціоні пов’язують розвиток таких хвороб, як рак товстої кишки, жовчно-кам’яна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, ішемічна хвороба серця, тромбоз су-дин нижніх кінцівок та ін.

Досить поширеними є багатокомпонентні пребіотичні препарати, які називають «симбіотиками» або «мультипробіотиками». Вони сприяють імплантації внесених пробіотиків та стимулюють життєдіяльність власної мікрофлори організму.

Синбіотиками називають лікувально-профілактичні препарати та харчові про-дукти, що містять комплекси пробіотиків та пребіотиків.

Основні групи синбіотиків — це молочні та кисломолочні напої, фруктовий на-пій з молочнокислими бактеріями і толокном, біфідобактерії спільно з фруктоолі-гоцукридами, молочні бактерії спільно з галактоолігоцукридами і біфідобактерії спільно з лактитолом.

У зв’язку з розширенням функцій мікроорганізмів у проектуванні харчових продуктів, виникають певні складнощі.

Науково-практичними напрямками, що пов’язані з мікробною екологією, є:

•          розробка експресних молекулярних методів дослідження складу й активності мікробіоценозів людини і тварин;

•          пошук нових пребіотичних функціональних субстанцій;

•          дослідження і деталізація молекулярних, біохімічних та інших механізмів ефективності пробіотиків, пребіотиків і синбіотиків у профілактиці, лікуванні;

•          поглиблення оцінки безпеки пробіотичних препаратів і продуктів харчування, що використовуються людиною;

•          дослідження можливості використання представників нормальної мікрофлори в якості носіїв під час конструювання різного роду бактеріальних і вірусних вакцин;

•          створення сучасних біотехнологічних підприємств з виробництва пребіотиків, синбіотиків, стартових заквасок прямого внесення, антибіотиків, імуномодуляторів, вітамінів, біогенноактивних пептидів на основі представників нормальної анаероб-ної мікрофлори людини і тварин.

Харчові волокна (клітковина, дієтичні, рослинні, грубі, баластні речовини) — це комплекс біополімерів, який формує стінки рослинних клітин. До харчових воло-кон відносяться речовини різної хімічної природи (рис. 2.4).

Молекули целюлози — лінійні полімери, що складаються із залишків β-D-глюкози, з’єднаних β-1,4-глікозидними зв’язками. Геміцелюлоза — це розгалужені поліцукриди, які містять у своєму складі залишки пентоз і гексоз. Лігнін — полімер ароматичних спиртів, пектини — складні комплекси колоїдних поліцукридів. Мо-лекули пектинів складаються із залишків α-D-галактуронової кислоти.

            Харчові волокна      

                                                          

                                                                                  

Лігнін             Поліцукриди              Білкові речовини

                                                                                 

 

                                                                                             

Геміцелюлози                       Целюлоза                   Пектинові речовини

Рис. 2.4. Класифікація харчових волокон за хімічною природою

Більшість населення земної кулі з’їдає не більше 25 г харчових волокон на добу, з яких 10 г з хлібом та іншими продуктами із злаків, близько 7 г — з картоплею, 6 г — з іншими овочами і лише 2 г — з фруктами і ягодами.

Класифікація харчових волокон. Існує декілька класифікацій харчових волокон. Згідно з будовою полімерів вони поділяються на гомогенні (целюлоза, пектин, ліг-нін, альгінова кислота) і гетерогенні (целюлозолігніни, геміцелюлозо-целюлозо-лігніни, холоцелюлози та ін.). Залежно від виду сировини, з якої отримують харчові волокна, їх поділяють на харчові волокна із нижчих (водорості, гриби) і вищих рос-лин (злаки, трави, деревина); за фізико-хімічними властивостями — на розчинні у воді (пектини, камеді, розчинні геміцелюлози, протопектин, лігнін, стійкі види кро-хмалю).

Згідно з особливостями фізіологічної дії харчових волокон, вони класифікують-ся як ті, що впливають на: обмін ліпідів (харчові волокна пшеничних висівок, трав, виноградних вичавок, пектини, целюлоза, лігнін); обмін вуглеводів (харчові волок-на трав, пектини, β-глюкани та ін.); обмін амінокислот і білків (глюкоманани); об-мін мінеральних та інших речовин (харчові волокна пшеничних висівок, буряку та ін.).

Властивості харчових волокон. Біологічна цінність харчових волокон обумов-лена їх фізико-хімічними властивостями. Надзвичайно важливу роль відіграють ха-рчові волокна у функціонуванні товстої кишки.

Основними властивостями харчових волокон є:

•          здатність утримувати воду — перше місце займають волокна пшеничних висі-вок, далі йдуть волокна моркви і яблук, баклажанів, капусти, груш, зеленого горо-шку та ін.;

•          адсорбційний ефект — зв’язують і виводять з організму жовчні кислоти, адсо-рбують різноманітні метаболіти, токсини, електроліти, важкі метали та інші ксено-біотики;

•          джерело енергії — 50 % харчових волокон під дією бактерій розпадається до жирних кислот, діоксиду вуглецю, водню й метану;

•          антиканцерогенна дія — зв’язують рецептори та естрогени епітелію молочної залози й товстої кишки, блокуючи проліферацію клітин під дією естрогенів;

•          позитивно впливають на обмін ліпідів — забезпечують профілактику серцево-судинних захворювань та ожиріння;нормалізують мікрофлору кишечника — знижується ризик захворювання дис-бактеріозом;

•          уповільнюють гідроліз вуглеводів, нормалізують рівень глюкози в крові (зни-жується ризик захворювання на діабет);

•          нормалізують проходження хімусу кишечником (знижують ризик онкологіч-них захворювань, запорів, геморою, дивертикульозу);

•          проявляють пребіотичну дію (сприяють бактеріальному синтезу вітамінів В1, В2, В6, РР) (рис. 2.5 і 2.6).

Приймання їжі

Розщеплення корисних інгредієнтів у травній системі

Всмоктування через епітеліальні клітини в тонкому кишечнику

£

±

 

Розчинні волокна

Нерозчинні волокна

 

I

I

 

Ферментація під дією кишкових бактерій

x

Збільшення популяції бактерій

Дезінтеграція під дією бактерій

X

Водне утримування волокон у товстій кишці

Збільшення маси продуктів травлення, скорочення часу проходження

Рис. 2.5. Дія харчових волокон у кишечнику

Дія волокон

Зменшувана

Сприяюча

 

Ризик утворення карієсу

•          Час проходження кишечником

•          Ризик раку товстої кишки

•          Рівень холестерину

•          Всмоктування цукрів

•          Енергетична цінність

Здоровому стану зубів

•          Втамування голоду

•          Збільшення маси відходів

•          Поліпшення стану кишкової флори

•          Екстрагуванню жовчних кислот

 

Рис. 2.6. Специфічні ділянки фізіологічної дії волоконВраховуючи важливу роль харчових волокон у харчуванні, зростає необхідність збагачення виробів ними та їх компонентами. Добова потреба у харчових волокнах складає 25 г.

Багато клітковини містять бобові (3,9—5,7 %), вівсяна крупа (2,8 %), толокно (1,9 %), зерно (2,3 %), морква, томати, гарбуз (1,2 %), картопля, гречана крупа (1,1 %), хліб пшеничний із цілого зерна (2,0 %).

Харчові волокна VITACEL протягом багатьох років успішно використовують ви-робники кондитерських і хлібобулочних виробів у Європі та інших країнах світу. За даними виробників, вони відрізняються багатофункціональністю й високою які-стю.

Рослинні харчові волокна VITACEL отримують термомеханічним способом із структуроутворюючих частин вівса, а також із вичавок яблук. Вони характеризу-ються високим (до 97 %) вмістом баластних речовин. У порівнянні з традиційним джерелом дієтичних волокон (висівками) — харчові волокна VITACEL мають на-ступні переваги:

•          не містять фітокислот;

•          мають нейтральний смак і визначену довжину;

•          вони м’які й гнучкі;

•          здатні зв’язувати воду.

Харчові волокна характеризуються наступними функціональними властиво-стями:

•          висока зв’язуюча й водоутримуюча здатність — 1:3—1:7;

•          ефективний загусник;

•          знижує міграцію вологи із начинки в продукт;

•          добрий стабілізатор;

•          надає сипкість сумішам;

•          збагачує продукти баластними речовинами;

•          знижує енергетичну цінність.

Харчову пшеничну клейковину VITACEL отримують особливим фізико-хімічним способом із вегетативної частини рослини. VITACEL має капілярну стру-ктуру, тому приєднання вологи проходить не лише на поверхні волокон, але й все-редині капілярів, з міцним її утримуванням.

Крім волого- (1:7) і жирозв’язуючої (1:4) здатності, VITACEL має ряд інших властивостей: нерозчинність у воді й жирі, термостабільність, адгезія, нейтраль-ність смаку й запаху, але має у своєму складі генетично модифіковані компоненти. VITACEL — структуроутворюючий компонент для сосисок, сардельок, ковбас, сі-чених напівфабрикатів, паштетів, а в заморожених продуктах попереджує утворен-ня кристалів льоду, які руйнують м’ясний білок під час розморожування, завдяки чому виключаються втрати м’ясного соку.

За рахунок розглянутих властивостей пшеничну клітковину рекомендують не лише як баластну речовину і для зниження енергетичної цінності, але і як функціо-нально складову частину рецептур різних продуктів.

Фірма «Могунція» поставляє в Україну різноманітні типи VITACEL, які наведе-ні в табл. 2.3.

Всі представлені типи мають однаковий хімічний склад і розрізняються лише довжиною волокон та різною волого- і жирозв’язуючою здатністю:

WF-200 — ступінь зв’язування вологи 1:5—7 і жиру 1:3—4;

WF-400 — ступінь зв’язування вологи 1:7—11 і жиру 1:5—6;

WF-600 — для ін’єкціонування (додають до 1 % у розсіл).Харчові волокна можуть бути важливою складовою продуктів «здорового хар-чування» (табл. 2.4).

Таблиця 2.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ VITACEL

 

Показник        WF-200          WF-400          WF-600

Водозв’язуюча здатність, на 1 г продукту, г          8,6       11,0     4,9

Абсорбція жиру на 1 г продукту, г  6,9       6,0       3,7

Рівень aw       0,44     0,44     0,44

Калорійність, ккал    0,09     0,09     0,09

Насичена маса, г/л    85±15 %         40±25 %         210±15 %

Середня довжина волокон, мкм     250      500      80

Середня товщина волокон, мкм     25        25        20

Тонкість помелу, мкм           <120    <300    <120

Таблиця 2.4

ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН VITACEL

 

Назва продукту                                                         Переваги використання харчових волокон

□ Хлібобулочні вироби        >          Збільшується вихід готових виробів

>          Сповільнюється процес всихання

>          Подовжується термін зберігання хлібобулочних виробів

□ Заморожені  напівфабри-кати      >          Поліпшується стабільність тіста в процесі заморожування, відтаювання й ви-

пікання

>          Збільшується вихід готової продукції

>          Знижується можливість утворення крупних кристалів під час заморожування

>          Запобігається висихання поверхні тістових заготовок під час зберігання в хо-

лодильній камері

□ Вафлі           >          Вафельний лист більш ніжний, хрусткий, довше зберігає ці властивості.

>          Підвищується міцність, гнучкість вафельного листа, що знижує процент ло-

му й крихт

>          Скорочується процент відходів

>          Вартість вафельного листа не підвищується за рахунок можливості зниження

закладки яєць, лецитину, борошна, а також зниження відходів

□ Затяжне печиво, крекери >          У виробництві крекерів, затяжного печива під час випікання заготовки часто

набувають овальної форми. Знижується частка цього дефекту.

>          Знижується утворення на поверхні печива дрібних тріщин

>          Збільшується міцність печива, крекерів, що знижує частку лому

□ Кекси, бісквіти, пряники  >          Поліпшуються структурно-механічні властивості м’якушки кексу

>          Гальмується процес, що подовжує термін свіжості

>          Збільшується вихід готової продукції

□ Фруктові начинки >          Підвищується стабільність фруктової начинки (під час випікання начинка не

витікає із виробів, відсутні розриви на поверхні)

>          Знижується міграція вологи із начинки в готові вироби

□ Екструдовані продукти     >          Сітчаста будова харчових волокон стабілізує структуру і сприяє утворенню

рівномірної пористої текстури поверхні виробів

>          Знижуються витрати глазурі (за рахунок рівномірної пористості поверхні виробів)

>          Хрусткі властивості зберігаються більш тривалий період у випадку змішу-

вання виробів з рідиною

>          У виробах з начинкою знижується міграція вологи із начинки, що дає мож-

ливість добитися вдалого поєднання м’якої і соковитої начинки з хрусткою обо-

лонкою виробів (сухі суміші для хліба, кексів, бісквітів та ін.)

□ Харчові концентрати        >          Попереджується злежування сухого продукту

>          Компенсуються недоліки властивостей борошна

49

Харчові волокна з буряку. Отримують із жому, відмінною особливістю якого є високий вміст пектину, клітковини й целюлози, а також мінеральних речовин.

Неосвітлені харчові волокна з буряку містять, % до маси сухих речовин: пектин-целюлози — 42—45; клітковини — 26—28; лігніну — 7—9; білків — 5—6; мінера-льних речовин — 3,5—5,0. Порошкоподібні волокна мають світло-сірий колір, без запаху, смаку й присмаку. Термін зберігання може перевищувати один рік. Неосві-тлені волокна з буряку включені в Держреєстр і допущені до виробництва, реаліза-ції й використання як харчової добавки.

Органолептичні і фізико-хімічні показники освітлених волокон із буряку наве-дені в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ Й ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОСВІТЛЕНИХ БУРЯКОВИХ ВОЛОКОН

 

Показник                                                                           Значення

Масова частка:

—        сухих речовин, % не менше

—        вологи, % не більше

—        клітковини, %

—        лігніну, %

—        пектинових речовин, %,

у тому числі:

—        водорозчинних

—        водорозчинного протопектину

—        целюлози, %

—        мінеральних речовин, %

(К-0,2; Na-0,4; Са-0,8; Mg-0,4; Р-0,25)      9023—28

7—98,025

3,5—5,0

Атомно-адсорбційний метод

Вміст білків, %                                                                                          7—8

Коефіцієнт здатності:

—        вологозв’язуючої

—        жирозв’язуючої         5—5,5 1,4-1,5

Зміна забарвлення маси під час гідратації Не змінює забарвлення

рН водної витяжки   4,3^,6

Запах  Відсутній

Смак, присмак          Кислуватий

Колір  Світло-коричневий

Середній розмір торгової фракції (від 0,2), мм      0,120

Амінокислоти (аланін, валін, лейцин та ін.)         Сліди

Мікроелементи (барій, бор, марганець та ін.)       Сліди

Енергетична цінність, ккал/100 г    55—60

Перекисні сполуки у зразках           Не виявлені

На основі неосвітлених харчових волокон розроблена технологія виробництва профілактичної біологічно активної добавки «Біопект». Органолептичні й фізико-хімічні властивості профілактичної біологічно активної добавки «Біопект» подані в табл. 2.6.Таблиця 2.6

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ «БІОПЕКТ»

 

Показник        Значення

Масова частка:

—        сухих речовин, % не менше

—        харчових волокон, % не менше

—        вологи, % не більше

—        клітковини, %

—        лігніну, %

—        пектин-целюлозного комплексу

у тому числі арабан, галактан, геміцелюлоза, %

—        білків, %

—        мінеральних речовин, %

у тому числі:

—        калій

—        натрій

—        кальцій

—        магній

—        фосфор           8713

23—28

3—5

42^5

6—8

3,5—5,0

0,2 0,47 0,8 0,4

Вологоутримуюча здатність, г води на 1 г продукту        6,5—7,0

Жироутримуюча здатність, 1 г жиру на 1 г продукту      1,3—1,5

Амінокислоти (аланін, валін, лейцин)       Сліди

Мікроелементи (барій, бор, марганець)     Сліди

Повне набухання в гарячій воді, хв.           5,0

Енергетична цінність, ккал/100 г    55—60

Харчові волокна чаю. Водні екстракти листків чаю використовуються як арома-тний напій. Після сушіння і фасування залишається значна кількість порошку чаю, який можна використовувати як джерело харчових волокон, вихід яких після обро-бки чаю становить 70 %. До 5 % чайного порошку можна додавати в тісто булочок до чаю та інших виробів. Такі булочки матимуть приємний запах, смак і включати-муть кофеїн.

Харчові волокна цитрусових. Використовують побічні продукти під час переро-бки цитрусових як джерело функціональних харчових волокон. Кінцевий склад ха-рчових волокон, отриманих із відходів переробки цитрусових в основному зале-жить від технології отримання харчових волокон. Під час отримання харчових волокон втрачається ряд їх функціональних властивостей: проходить зниження вмісту розчинних харчових волокон й аскорбінової кислоти.