Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Трумачення слів : Тлумачний словник економіста : Бібліотека для студентів

Трумачення слів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Загрузка...

Абонент (абонент) - особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.

Абонементна плата (абонементная плата) - внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.

Абонентська заборгованість (абонентская задолженность) - несвоєчасна сплата сум зобов'язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми несплати можуть бути стягнені з нього в примусовому порядку.

Абсолютна перевага (абсолютное преимущество) - досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності - економічної ефективності діяльності.

Абсолютна рента (абсолютная рента) - частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. продуктів.

Абсолюція (абсолюция) - постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.

Аваль (аваль) - поручництво за векселем, яке робить особа, що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов'язань якоюсь особою-акцептантом, векселедавцем, індосандом. Оформляється у вигляді гарантійного запису, зробленого авалістом на векселі чи додатковому листі (алонжі).

Авальний кредит (авальньш кредит) - застосовується комерційними банками в якості гарантійної послуги. Його призначення - покрити зобов'язання, клієнта, якщо він не зможе виконати їх самостійно. Існує у вигляді різноманітних форм гарантій або доручень: доручення по кредиту гарантія платежу, гарантія постачання, гарантія надання позики, податкові, митні, судові доручення.

Аванс (аванс) - грошова сума або натуральна продукція, що видається наперед у рахунок майбутніх платежів, за виконані роботи та надані послуги. Розмір А. становить приблизно 10...15 відсотків від суми угоди або контракту. У разі їх розірвання чи невиконання взятих зобов'язань, А. підлягає поверненню.

Авансова закупівля (авансовая закупка) - форма комерційно-торговельних операцій, договірних зобов'язань. Сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів у вигляді авансових поставок, надає визначеному покупцю партію товару на підставі відповідних договорів. Товари можуть подаватись на засадах передоплати, неповної оплати або авансом з оплатою після продажу товару стороною-покупцем.

Авансований капітал (авансованньш капитал) - грошовий капітал, призначений   для   придбання   засобів   виробництва   організації   (фірми),підприємницької справи, здійснення бізнес-проектів, які в майбутньому мають принести прибуток.

Авансовані засоби (авансированньіе средства) - кошти, заздалегідь виділені для започаткування, реалізації певних підприємницьких програм, досягнення певних цілей.

Авансовий вексель (авансовий вексель) - вексель, який застосовувався в нашій країні протягом 1922-1929 років при взаємному кредитуванні господарських організацій шляхом авансування майбутніх поставок товарів або надання послуг.

Авансовий звіт (авансовьш отчет) - звіт підзвітної особи на бланку типової форми про витрачання грошей, виданих їй наперед юридичною особою для виконання певного службового доручення.

Авансовий платіж (авансовьш платеж) - попереднє надання (перерахування) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.

Авансування (авансирование) - економічний процес, в якому витрачені грошові кошти, проходячи різні фази кругообігу вартості, повертаються до свого вихідного пункту з прирощенням у вигляді додаткової вартості продукту. Існують різні напрямки авансування: в поточне виробництво, основні виробничі фонди, наукові розробки. Авансування може здійснюватись за рахунок власних коштів підприємств, кредитів, асигнувань з бюджету.

Авізо (авизо) - письмове повідомлення клієнта, здебільшого про зміни в розрахункових операціях. До А. вноситься номер, дата та характер виконаної операції, сума і номер рахунка, платник, одержувач та ін. В залежності від способу пересилки А. діляться на поштові і телеграфні.

Аварійний запас (аварийньш запас) - запас, який створюється на підприємстві (окрім страхового запасу) як технічно необхідний резерв матеріалів, палива чи устаткування для ліквідації можливої аварії, а також запобігання ймовірного зупинення виробництва через перебої у постачанні, пов'язані з аваріями за межами підприємства.

Автаркія (автаркия) - економічна політика держави, спрямована на господарське відособлення даної країни, створення закритої економіки, що самозабезпечується.

Автентичний (аутентичньш) - дійсний, рівно