Н


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Загрузка...

Набір

Навмисний демпінг

Нагляд

Нагромадження

Надання позик

Надбавка

Надійність

Надійність ринку

Надлишок товарних цінностей

Надлишкова пропозиція

Надлишковий попит

Надлишок капіталу

Надлишок касової готівки

Наднормативні запаси

Надплановий прибуток

Найбільше сприяння

Наймана праця

Накладна

Накладні витрати

Накопичувальний вклад

Напівфабрикат

Нарахування на заробітну плату

Нарахування процентів

Наряд

Наряд-замовлення

Натуральне господарство

Натуральні позики

Натуральні трансфери

Наукова організація праціНауковий ступінь Наукові дослідження Науково-технічний прогрес Наукоємність Націнки Націоналізація Національна економіка Національне багатство Національний банк України Національний доход Національний продукт Національні інтереси Національні рахунки Невидимі операції Невизначеність Невиробнича сфера Невиробничі витрати Невиробничі послуги Негативний попит Недобросовісна конкуренція Недоїмка Недостача

Нееластичний попит Незавершене виробництво Незаконна діяльність Незворотні витрати Незмінні ціни Некомерційна організація Неконвертовані валюти Неліквіди

Нематеріальні цінності Ненормовані активи Ненормовані оборотні кошти Неплатоспроможність Неповна зайнятість Непрацездатність Непродуктивна праця Непрямі податки Нераціональний попит Нерегульований попит Нерухомість Неспроможність Нетоварне споживанняНетоварні платежі Неустойка

Нецінова конкуренція Новація Номенклатура Номінал

Норма виробітку Норма запасу Норма затрат часу Норма ліквідності Норма оборотних засобів Норма обслуговування Норма прибутку Норма чисельності працівників Нормативи Норми амортизації Норми споживання Нормування Нотаріат Нотифікація “Ноу-хау" Нувориш Ньюс-мейкери