Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Література : Теорія ймовірностей та математична статистика : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

1.         Агапов Г. И. Задачник по теории вероятностей. – М.:

Высш. школа, 1986.

2.         Бугір М. К. Практикум з теорії ймовірності та

математичної статистики: Навчальний посібник. – Тернопіль:

Т.О.В. “ЦМДС”, 1998.

3.         Булдык Г. М. Теория вероятностей и математическая статистика. – Минск: Вышэйшая школа, 1989.

4.         Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Физматиз. – М.: Наука, 1969.

5.         Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. – 8-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2002.

6.         Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 1999.

7.         Гурский Б. И. Теория вероятностей с элементами

математической статистики. Учеб. пособие для втузов. – М.:

Высш. шк., 1971.

8.         Гурский Е. И. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике.

9.         Єрьоменко В. О., Шинкарик М. І. Теорія імовірностей. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

 

10.       Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами информатики: Практикум: Учеб. пособие / Под. общ. ред. М. И. Ядренко. – К.: Выща шк., 1989.

11.       Карасев А. И. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Статистика, 1970.

12.       Кармелюк Г. І. Рейтингові індивідуальні завдання з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів всіх форм навчання. – Тернопіль: ТАНГ, 2005.

14.       Коваленко И. Л., Гнеденко Б. В. Теория вероятностей: Учебник. – К.: Выща шк., 1990.Колемаев В. А., Староверова О. В., Турундаевский В. Б. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для экон. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1991.

15.       Севастьянов Б. А., Чистяков В. П., Зубков А. М. Сборник задач по теории вероятностей. – М.: Наука, 1980.

 

16.       Теорія ймовірностей: Зб. Задач / За ред. А. В. Скорохода. – К.: Вища шк. Гол. Вид-во, 1976.

17.       Солодовников А. С. Теория вероятностей: Учебн. пособие для студентов пед. ин-тов по матем. спец. – М.: Просвещение, 1983.

18.       Четыркин Б. М., Калихман И. Л. Вероятность и статистика. – М.: Финансы и статистика, 1982.

 

19.       Черняк О. І., Обушна О. М., Ставицький А. В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Збірник задач: навч. посіб.. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002.

Шефтель З. Г. Теорія ймовірностей. – К.: Вища шк., 1994.