6.10. Метод Романовського перевірки гіпотези про нормальний розподіл генеральної сукупності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Обчислюють відношення R = (z2 -v)/V2v   (6.10.1), де v = s-r-l - число ступенів вільності; ^2 - значення отри-

мане за таблицею 6 критичних точок розподілу для даного рівня значущості a . Якщо R < 3, то розбіжність між емпі-ричним і теоретичним розподілами можна вважати несуттє-вими, і емпіричний розподіл повністю характеризується нор-мальним розподілом; якщо ж це R > 3, то розбіжність суттєва. Використаємо приклад 6.9.1. Тут ^ = 4-2-1 = 1, ^2(0,05;1) = 3,8.

3,8-1     2,8        2,8

Отже,   R =    .           =1= = ;«2<3   і розбіжність між

V2-1      V2     1,14142

емпіричними і теоретичними розподілами несуттєва.  Тому

можна вважати на рівні значущості a = 0,05 , що генеральна

сукупність підлягає нормальному закону.