3.5. Імовірність відхилення відносної частоти події від її постійної імовірності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Теорема. Якщо імовірність р появи події А в кожному з п

повторних незалежних випробувань постійна і відмінна від 0 і

1 (0 < р < 1), і число випробувань досить велике, то імо-

 m вірність того, що відхилення відносної частини — події від її

п

імовірності р за абсолютною величиною не перевищить якого

завгодно малого додатного числа є  знаходиться за форму-

 

п

P

p

лою:

 

 

pq

(3.5.1).