Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 6. МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 6. МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Система пов’язаних між собою, об’єднаних загальними

принципами і цілями державних органів, які наділені владними

повноваженнями та матеріально-технічними засобами щодо

здійснення завдань і функцій держави, це:

а)         політична система;

б)         система органів виконавчої влади;

в)         державний апарат;

г)         механізм держави.

2.         Вищим органом у системі виконавчої влади є:

а)         Президент України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Кабінет Міністрів України;

г)         Верховний Суд України;

д)         Конституційний Суд України.

3.         Референдум не допускається щодо законопроектів з питань:

а)         зміни структури органів державної влади;

б)         зміни порядку фінансування вищих органів державної влади;

в)         внесення змін до Конституції України;

г)         бюджету;

д)         щодо зміни території України.

4.         Відповідно до чинного законодавства голови місцевих дер-

жавних адміністрацій призначаються:

а)         Президентом України на термін його повноважень;

б)         Президентом України терміном на п’ять років;

в)         Президентом України терміном на чотири роки;

г)         Кабінетом Міністрів України на термін його повноважень;

д)         Кабінетом Міністрів України терміном на п’ять років.

5.         Повноваження Верховної Ради України не можуть бути

достроково припинені:

а)         протягом 30 днів з дня обрання Верховної Ради України;

б)         в останні шість місяців терміну повноважень Глави Верхо-

вної Ради України;Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

в)         протягом одного року з дня її обрання;

г)         в останні шість місяців терміну повноважень Президента

України;

д)         в останні три місяці терміну повноважень Президента України.

6.         Члени Центральної виборчої комісії призначаються на по-

сади і припиняють свої повноваження:

а)         Президентом України;

б)         Президентом України за поданням Голови Верховної Ради

України;

в)         Головою Верховної Ради України;

г)         Верховною Радою України за поданням Президента України;

д)         органами місцевого самоврядування.

7.         Хто здійснює приведення до присяги Президента України:

а)         Голова Верховної Ради України;

б)         Голова Конституційного Суду України;

в)         Голова Центральної виборчої комісії України;

г)         Голова Верховного Суду України;

д)         Прем’єр-міністр України.

8.         Які акти видає Кабінет Міністрів України в межах своєї

компетенції:

а)         укази;

б)         накази та інструкції;

в)         накази та меморандуми;

г)         постанови і розпорядження;

д)         укази та рішення.

9.         Народна конституція це:

а)         конституція, яка набирає законної сили з моменту оприлюд-

нення відповідного акта глави держави, проект якої розробляється

під контролем глави держави без залучення представницького ор-

гану або виборчого корпусу і ним же затверджується;

б)         єдиний правовий акт, складений у формі Основного Закону

держави;

в)         сукупність конституційних актів, звичаїв, традицій та судо-

вих прецедентів, що являють собою Основний Закон держави та неМодуль 1. Теорія держави

потребують ускладненої процедури щодо внесення змін і допов нень до нього;

г)         конституція, яка була прийнята за результатами референду-

му, установчими зборами або парламентом;

д)         конституція, яка має складну процедуру внесення змін та до-

повнень до неї.

10.       Строк повноважень судді Конституційного Суду України:

а)         три роки;

б)         шість років;

в)         дев’ять років;

г)         дванадцять років;

д)         безстроково.

11.       Яким державним органом визначається порядок ведення

трудових книжок:

а)         Верховна Рада України;