Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕМА 5. ФОРМА ДЕРЖАВИ : Теорія держави і права : Бібліотека для студентів

ТЕМА 5. ФОРМА ДЕРЖАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

1.         Форма державного правління це:

а)         порядок поділу території держави на певні складові частини і

співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б)         порядок утворення й організації вищих органів влади в державі;

в)         порядок здійснення державної влади в певні способи, певни-

ми методами і засобами;

г)         порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в

країні.

2.         Форма державного устрою це:

а)         порядок поділу території держави на певні складові частини і

співвідношення влади між ними і державою в цілому;

б)         порядок утворення й організації вищих органів влади в державі;

в)         порядок здійснення державної влади в певні способи, певни-

ми методами і засобами;

г)         порядок (спосіб) організації та здійснення державної влади в

країні.

3.         Якій формі правління властиві перераховані ознаки: по-

єднання в руках президента повноважень глави держави і глави

уряду; відсутність інституту парламентської відповідальнос-

ті уряду; позапарламентський метод обрання президента; від-

повідальність уряду перед президентом?

а)         президентській республіці;

б)         парламентсько-президентській республіці;

в)         парламентській республіці;

г)         президентсько-парламентській республіці.

4.         Тимчасовий союз суверенних держав, які об’єднались для

досягнення певної мети і спільно здійснюють низку напрямів

державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної

самостійності, це:

а)         федерація;

б)         унітарна держава;

в)         конфедерація;

г)         імперія.Тимченко С.М., Удовика Л.Г. «Теорія держави і права»

5.         Унітарна держава це —

а)         складна союзна держава, частинами якої є державні утворен-

ня, що мають суверенні права;

б)         проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-

територіальні одиниці, що не мають суверенних прав;

в)         тимчасовий союз суверенних держав, які об’єднались для до-

сягнення певної мети і спільно здійснюють низку напрямів держав-

ної діяльності при збереженні в інших питаннях певної самостій-

ності.

6.         Назвіть характерні риси західної (ліберальної) моделі

співвідношення держави і економіки:

а)         держава, виступаючи в ролі «особистого вартового» і незалеж-

ного арбітра, охороняє конкурентні відносини товаровиробників,

які вільно формуються;

б)         свобода особи, яка базується на недоторканному праві при-

ватної власності. Пріоритет економічної саморегуляції перед дер-

жавним втручанням в економіку;

в)         все перераховане + антимонопольне законодавство.

7.         «Сукупність тісно взаємопов’язаних рис держави, які від-

повідають певній соціальній структурі суспільства, яка, у свою

чергу, обумовлена економічним базисом суспільства» — це:

а)         тип держави;

б)         форма держави;

в)         функція держави.

8.         Що виступає критерієм формаційної типології держави?

а)         виробничі відносини;

б)         суспільно-економічна формація;

в)         локальна цивілізація.

9.         Який підхід до типології держав базується на позиції ви-

значального впливу на державність духовно-моральних і соціо-

культурних факторів суспільного розвитку:

а)         системний;

б)         формаційний;

в)         цивілізаційний.Модуль 1. Теорія держави

10.       У працях яких авторів обґрунтовується цивілізаційний

підхід до типології держави:

а)         Маркс К., Енгельс Ф., Ленін В.І., Сталін І.В.;

б)         Шпенглер О., Тойнбі А., Вебер М., Сорокін П., Зінгер М.;

в)         Джеферсон Т., Адамс Дж., Медісон Дж., Пейн Т.

11.       Яке з наведених формулювань є найбільш загальним щодо

визначення різноманітних типів держав?

а)         «машина» класового панування;